Länkar till våra övriga sidor:

Ladda ner

aSTRa 2008 består av tre delar och måste installeras i nedanstående ordning. När du ska installera måste du göra detta på servern och vara inloggad med administrativa rättigheter.

 

Server
Servern i aSTRa 2008 hanterar databasen och den viktiga säkerhetskopieringen. Denna skall normalt endast installeras en gång.


Servern bör vara en dator som är reserverad för aSTRa och andra serverprogram. Man bör helst inte arbeta på servern med aSTRa eller andra kontorsprogram då dessa kan medföra att aSTRa inte går att använda optimalt på andra datorer i nätverket. Skulle något gå fel och man måste starta om servern påverkas dessutom driften för alla i nätverket.

 

Klicka på nedanstående länk för att starta installationsprogrammet.

Installationsprogram aSTRa 2008 Server

 

Program

Programvaran i aSTRa 2008 innehåller de rutiner du dagligen använder i aSTRa, t ex Kassa och Bokning. Programvaran uppdateras då och då. Programvaran körs med fördel från en klient i ditt nätverk.

Klicka på nedanstående länk för att starta installationsprogrammet.

Installationsprogram aSTRa 2008 Program

 

Frågor

Frågorna i aSTRa 2008 innehåller de frågor som används av TK. Frågorna uppdateras då och då.

Klicka på nedanstående länk för att starta installationsprogrammet.

Installationsprogram aSTRa 2008 Frågor