Länkar till våra övriga sidor:

Elevcentral

Den synliga skillnaden mot en "vanlig" hemsida hos STR och en hemsida med Webbkomm är menyvalet Elevcentral. Här kan eleven logga in och beroende på vilka tjänster du aktiverat kan eleven t.ex. göra test, boka lektion, ställa frågor och se över sina transaktioner.

 

Logga in
För att använda elevcentralen måste eleven börja med att Logga in. Eleven klickar på Logga in under huvudmenyn Elevcentral.

 • Eleven anger sitt elevnummer och det lösenord denna fått på din trafikskola. Detta lösenord samt aktivering av Internettjänster för eleven, ställer du in på elevens elevkort.
 • När eleven loggat in kommer denna till Anslagstavlan samt får en mängd nya menyval att använda. (Uppgifter, Transaktioner, Bokningar, Schema, Utbildning, Dialog, Skicka SMS, Logga ut).

Anslagstavla
Anslagstavlan är det första som möter en elev när denna loggar in, här kan du ange erbjudanden eller annan aktuell information som du vill att din elev skall känna till. Innehållet på anslagstavlan redigerar du genom att logga in som lärare med egenskap av Utbildningsledare.

Min profil
Detta är en översikt gällande elevens uppgifter, de generas automatiskt från elevens elevkort i aSTRa.

 

Transaktioner
Här kan den inloggade eleven se en lista över samtliga transaktioner han eller hon gjort. Det vill säga översikt av elevens betalningar som gjorts genom modulen Kassa.

 

Bokning
Här ser eleven en översikt över alla de bokningar hon eller han har (själva bokningen utförs på nästa steg, Schema).

 

Schema
Genom schemat kan eleven se vilka tider som finns tillgänglia samt direkt på nätet boka de tider han eller hon vill ha. Ett antal inställningar måste dock vara angivna för att det skall fungera:
- Den lärare som skall bokas måste vara aktiv för bokning samt aktiv för Webb-bokning.
- Tjänsten Webb-bokning i WebbKomm måste vara påslagen.
- En e-post adress måste finnas angiven för bokningsbekräftelser.
- Bokningsläget i WebbKomm måste vara Det går att boka på Internet

 1. Eleven väljer önskat lärarschema under menyvalet Schema. För att boka markeras ledig tid som önskas i schemat.
 2. Ett nytt fönster öppnas. Eleven kontrollerar boknings-uppgifterna, bekräftar att hon/han är införstådd med att bokningen genom att sätta en bock i kryssrutan Jag bekräftar...bokning... och klickar slutligen på knappen Bekräfta.
 3. Notera nu att den lediga tiden blivit bokad och är grön. Tiden kan enkelt bokas av genom att eleven markerar den bokade tiden.
 4. Ett nytt fönster öppnas. Eleven kontrollerar boknings-uppgifterna, bekräftar att hon/han är införstådd med att bokningen genom att sätta en bock i kryssrutan Jag bekräftar...avbokning... och klickar slutligen på knappen Bekräfta.

  Notera att tiden nu återigen är obokad (orange) och genast möjlig att boka av annan elev.

Utbildning
Utbildning består i ett antal olika tester om 70 stycken teori- och körkortsfrågor som eleverna på din skola kan använda som del i sin utbildning och förberedelse inför det kommande provet hos Vägverket. Antalet tester och vilken utbildningsväg eleven skall ha tillgång till ställer du in på respektive elevs elevkort.

 1. Eleven klickar på menyvalet Utbildning och går sedan vidare med att välja vilken behörighet och vilken fas testet och frågorna skall handla om.

 2. Klicka på knappen Starta.

 3. Testet öppnas i samma fönster och startar med första frågan. Eleven svarar på frågan genom att klicka i den ring som är placerad framför det svar han eller hon anser vara rätt.

  Om browsern stängs eller eleven väljer att t ex väljer att göra en bokning kan eleven gå tillbaka genom att välja Utbildning i menyn och klicka på knappen Starta på det test som är Avbrutet för att återgå till där han eller hon lämnade testet och fortsätta arbeta.

  Eleven kan när som helst under testet klicka på knappen Rätta, möjligheten att besvara frågorna efter detta kommer då försvinna, eleven kan dock gå ingenom det rättade testet och se vad som skulle vara rätt svar på respektive fråga.

  När testet rättats kan man se en översikt över de samtliga frågor. De du svarat rätt på har en grön färg, de som är obesvarade eller fel är röda.

Dialog
Här kan din elev ha en dialog med dig och din trafikskola. Eleven skriver in sin fråga i fältet och klickar på Skicka till trafikskolan. Inlägget sparas ovan fältet och finns kvar till dess eleven eller du som lärare väljer att ta bord den. Eleven kan enkelt ta bort ett inlägg genom att klicka på texten Ta bort efter respektive inlägg.

 

Skicka SMS
Funktionen SMS är till för att din elev enkelt skall kunna kontakta dig eller någon annan på din skola via sin mobil, t ex om det uppstått något problem och han/hon inte hinner i tid till sin lektion. För att tjänsten skall vara aktiv krävs ett antal inställningar:
- Tjänsten måste vara aktiverad i Webbkomm
- Eleven har tillstånd att hantera SMS
- Minst en lärare har sitt mobilnummer angivet i personalregisret samt ha funktionen acceptera SMS förbockade

Eleven väljer menyvalet Skicka SMS. Väljer önskad lärare i nedrullningslistan Skicka till: Fyller i önskat meddelande och klickar på knappen Skicka SMS.

 

Logga ut
När användandet av Webbkomm och elevcentralen är klart är det alltid en god idé att Logga ut innan browsern stängs ner. Detta för att inga obehöriga skall kunna använda datorn och vara inloggad som dig. För att logga ut väljer du menyn Logga ut och klickar sedan på knappen Logga ut.