Länkar till våra övriga sidor:

aSTRa WEB

 

 

aSTRa WEB är STR's administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85. Utvecklingen påbörjades under sommaren 2010 och blev presenterad på Riksmötet 2011 i Uddevalla.

Utgångspunkten har varit att skapa ett aSTRa som utnyttjar de möjligheter som internet ger, vilket kan underlätta och effektivisera för trafikskolan och på så sätt ge er mer tid för eleverna och utbildningarna. Målsättningen har varit att minimera antalet moment och klick som krävs för att utföra de vanligaste rutinerna. Vi har även fokuserat på att presentera uppgifterna på ett trevligt och överskådligt sätt. För en IT-ovan person skall det vara lätt att komma igång och börja arbeta i aSTRa WEB.

Vi har skapat en presentationsfilm över nya funktioner i aSTRa WEB, men även så att man kan få en kännedom om aSTRa WEB. Filmen är 12 minuter och 13MB stor.
Klicka här för att ladda hem och se på filmen.

Läs mer »