Länkar till våra övriga sidor:

aSTRa WEB är STR's administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85. Utvecklingen påbörjades under sommaren 2010 och blev presenterad på Riksmötet 2011 i Uddevalla.

Utgångspunkten har varit att skapa ett aSTRa som utnyttjar de möjligheter som internet ger, vilket kan underlätta och effektivisera för trafikskolan och på så sätt ge er mer tid för eleverna och utbildningarna. aSTRa WEB har flera delfunktioner så som fakturering, Elevcentralen, Digitalt utbildningskort och mycket mer.