Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

"Konsten att styra sig själv". En kurs kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Här har du som trafiklärare eller riskutbildare möjlighet att välja en fortbildningsdag för att stärka dig i din roll som pedagog och lärare. Fler elever får idag konstaterat någon form av NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och självklart möter ... Läs mer
Anpassat körkortsprov
Du kommer få kunskap om hur du utför de tester som behövs, hur du fyller i ansökan om förlängt eller muntligt kunskapsprov och hur du bokar kunskapsprovet. Denna kurs syftar till att ge dig kunskap om: · Hur du utför de tester som behövs för att få möjlighe... Läs mer
aSTRa WEB
aSTRa WEB är STR:s nya administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85, men som blivit webbaserat. För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb.se och titta på vår demofilm, samt ladda ner produktblad, manual och filmer. Målet med kursen ... Läs mer
aSTRa WEB avancerad fortsättning 2014
Kursen är på tre (3) dagar och innehåller kvällsarbete till ca kl 21. STR tillhandahåller datorer vid utbildningstillfället. Kursavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika, samt lunch. Middagar på kvällarna ingår ej. Under kursens tre dagar kommer vi att... Läs mer
aSTRa WEB avancerad fortsättning 2015
Kursen är på tre (3) dagar och innehåller kvällsarbete till ca kl 21. STR tillhandahåller datorer vid utbildningstillfället. Kursavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika, samt lunch. Middagar på kvällarna ingår ej. Under kursens tre dagar kommer vi att... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125. Den praktiska delen... Läs mer
Effektiva möten
Med en god kommunikation blir du effektivare i mötet med andra människor. Genom en god kommunikation undviker du missförstånd och blir bättre på att förstå andra. Tillsammans fyller vi en dag med upplevelsebaserat lärande som leder till ökad självkännedom m... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR. Innehåll • STR i... Läs mer
Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening
Fortbildningsdag inom lokalföreningen. Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål. Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter. Syftet me... Läs mer
Kompetensutvecklingsdag för Östergötlands Västra Trafikskoleförening
Östergötlands Västra Trafikskoleförening erbjuder dig att delta i en intressant fortbildningsdag i Linköping den 12/12 kl. 8.00-16.30. Anna Anlund från Väg och Transportforskningsinstitutet (VTI) kommer att gästföreläsa om forskningsprojektet hon var ansvar... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är 1 dag, exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 2-5 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning delkurs 2-5. Utbildningen är 3 dagar,exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis fortbildning. Deltagaren ska bli v... Läs mer
Lärarutbildning: behörighet MC
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn. Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätt... Läs mer
Lärarutbildning: EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept. Utbildning... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh MC
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg för att du själv kunna skapa en undervisning avseende Riskettan A. Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper oc... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh MC
Särskild lärarutbildning för Riskutbildning del 2, behörighet A: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen syftar till att: 1. deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 2 behörighet A.... Läs mer
Lärarutbildning: Working EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Working EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Working EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Working... Läs mer
MariTerm AB kurs: Lastsäkring för instruktörer och lärare
Kursen ger fördjupande kunskaper om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare. Kursinnehåll: Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, ansvarsfrågor, lastpåkänningar vi... Läs mer
MariTerm AB:s kurs i lastsäkring för lärare som utbildar i BE och B96
Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren ska kunna lära ut det som krävs inom lastsäkringsområdet enligt Trafikverkets handledning för tunga körprov. Efter genomgången kurs får kursdeltagaren ett personligt intyg, kurshäfte, lärarmaterial med... Läs mer
Mc-konferens inkl mässa
Välkommen till årets mc-möte och mässan "På två hjul". Fredagen den 23 januari 2015 kl 10.00-16.00 träffas vi på Scandic Talk i Älvsjö för ett mc-möte och därpå följer ett besök på mässan. Vi kommer bland annat att diskutera: • Säsongen 2014 • Nyheter • Kra... Läs mer
Miljö och/eller Författningar
En utbildningsdag som kan användas som en del i ditt behov av (obligatorisk) fortbildning oavsett behörighet eller ämnesområde, t.ex. EcoDriving, riskutbildning, introduktionsutbildning eller ordinarie körkortsutbildning. Du har möjlighet att välja halv ell... Läs mer
Om- och nystart för introduktionsutbildare
Detta är en kurs för dig som har arbetat med Introduktionsutbildningen några år, men också för dig som har tänkt att börja med detta. Målet med kursen är att inspirera dig att hålla Introduktionsutbildningar som engagerar dina deltagare. Kursen lämnar stort... Läs mer
STRung träff
STRung är en underorganisation till Sveriges Trafikskolors Riksförbund vars syfte är att: Öka trafikskolepersonals kunskap så att man växer i sin yrkesroll, Skapa kamratskap bland STR medlemsföretags anställda och ägare, Genom kreativitet hitta lösningar på... Läs mer
Upphandling
En utbildningsdag som vänder sig till utbildare inom STR som är berörda och/eller intresserade av LOU (Lagen om offentlig upphandling), t.ex. YKB, EcoDriving och tunga behörigheter. Ur innehållet: Genomgång av upphandlingslagstiftningen (offentlig... Läs mer
Utbildningskonferens i Sollefteå den 29-31 jan
Har du fortbildningsbehov inom riskutbildningarna för bil och/eller mc eller vill du i övrigt stärka dig i din ykesroll? Här har du och din personal möjlighet att välja bland ett antal utbildningar som ni har nytta av på trafikskolan och som ligger i linje... Läs mer
Yrkeskompetens - kursmetodik
Efter de utvärderingar som YKB lärare besvarat vill ni utveckla era metoder för att nå kunskapsmålen inom målen i YKB. Här är den nu, kursen som ger dig: Praktiska tips och verktyg för en ännu bättre utbildning. Kursen bygger på din egen roll som lärare sam... Läs mer