Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

"Konsten att styra sig själv". Att ta körkort med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Att ha svårt med fokus i samband med de teoretiska delarna och att förlora koncentrationen vid körningen kan vara en del av samma problematik. Varför är då vissa så uppmärksamma under körningen men inte under teorin och hur kan vi förstå varför det blir tvä... Läs mer
aSTRa WEB
aSTRa WEB är STR:s nya administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85, men som blivit webbaserat. För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb.se och titta på vår demofilm, samt ladda ner produktblad, manual och filmer. Målet med kursen ... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125. Den praktiska delen... Läs mer
Effektiv marknadsföring för trafikskolor
En intensivutbildning om hur du hanterar ökad konkurrens, minskade marginaler och ökad prispress. Presentation av kursen och dess innehåll, klicka här Syftet med kursen är att du ska lära dig: Tre steg till effektiv marknadsföring Få kontroll - från... Läs mer
Effektiva möten
Med en god kommunikation blir du effektivare i mötet med andra människor. Genom en god kommunikation undviker du missförstånd och blir bättre på att förstå andra. Tillsammans fyller vi en dag med upplevelsebaserat lärande som leder till ökad självkännedom m... Läs mer
Elevcentralen Premium
Dags att ta ännu ett steg in i en modern körkortsutbildning. Kursens mål: Att du ska få verktygen för att kunna komma igång med och få tips på hur du kan hitta ett fungerande arbetssätt i Elevcentralen Premium Syftet med kursen: Att trafikskolans personal... Läs mer
Fortbildning riskettan B, 2016
Sju timmars fortbildning (behörighetskrav). Syfte: Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen Mål: Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen utbildni... Läs mer
Fortbildning/ kompetensutveckling mc 2016
Dagarna är ämnade som fortbildning för samtliga områden inom mc utbildningen. Eleven ska kunna känna en helhet genom utbildningen där de tre delarna knyts samman till en medveten och säker förare. Kursledare är STRs mc-instruktörer. Syfte och mål med dagarn... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR. Innehåll • STR i... Läs mer
Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening
Fortbildningsdag inom lokalföreningen. Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål. Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter. Syftet me... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är 1 dag, exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 2-5 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning delkurs 2-5. Utbildningen är 3 dagar,exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis fortbildning. Deltagaren ska bli v... Läs mer
Lärarutbildning: AM
Kursen är under två dagar och ditt engagemang utgör en viktig del i kursen. Här presenteras delar av innehållet: • Körkortets väg • Kursplan • Undervisningsplan • Konsumentlagar • Elevaktivering • Elevmaterial • Lärarmaterial • Metodik • Interaktion •... Läs mer
Lärarutbildning: behörighet MC
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn. Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätt... Läs mer
Lärarutbildning: EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept. Utbildning... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh MC
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg för att du själv kunna skapa en undervisning avseende Riskettan A. Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper oc... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh MC
Särskild lärarutbildning för Riskutbildning del 2, behörighet A: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen syftar till att: 1. deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 2 behörighet A.... Läs mer
MariTerm AB kurs: Grundkurs i lastsäkring med teori och praktik
Utbildningen omfattar en kursdag och innehåller både teori och praktik. Lektioner och diskussioner kring grundläggande lastsäkring varvars med praktiska övningar. Vid dessa övningar får deltagarna säkra olika typer av gods på en lastsäkringsbil. Lastsäkring... Läs mer
MariTerm AB kurs: Lastsäkring för instruktörer och lärare
Kursen ger fördjupande kunskaper om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare. Kursinnehåll: Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, ansvarsfrågor, lastpåkänningar vi... Läs mer
MariTerm AB:s kurs i lastsäkring för lärare som utbildar i BE och B96
Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren ska kunna lära ut det som krävs inom lastsäkringsområdet enligt Trafikverkets handledning för tunga körprov. Efter genomgången kurs får kursdeltagaren ett personligt intyg, kurshäfte, lärarmaterial med... Läs mer
Om- och nystart för Riskettan B- och Introduktionsutbildare
Detta är en kurs för dig som har arbetat med Riskettan B - eller Introduktionsutbildningen några år, men den kan även vara bra för dig som tänker börja med Introduktionsutbildning. Kursen syftar till att inspirera dig som utbildarare och stimulera till att ... Läs mer
Utmaningen att vara utbildningsledare!
Kursens mål är att: skapa förutsättningar för utbildningsledaren att utveckla trafikskolans pedagogiska verksamhet. Syftet med kursen är att: tydliggöra utbildningsledarens ansvar, samt att ge utbildningsledaren verktyg som kan bidra till att uppfylla detta... Läs mer
Validering av erforderliga kunskaper för att få tillträde till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning
Bakgrund Valideringen är ingen utbildning, utan en mätning och bedömning av kunskapsnivå. Anledningen till detta är att det finns ett krav på att deltagare i STR:s lärarutbildning, för STR YKB delkurs 1, ska vara lärare i Heavy EcoDriving (HED). Orsaken til... Läs mer
Yrkeskompetens - kursmetodik
Efter de utvärderingar som YKB lärare besvarat vill ni utveckla era metoder för att nå kunskapsmålen inom målen i YKB. Här är den nu - kursen som ger dig: Praktiska tips och verktyg för en ännu bättre utbildning. Kursen bygger på din egen roll som lärare sa... Läs mer
Läs mer »