Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

Anpassad körkortsundervisning
Vill du jobba med anpassad körkortsutbildning och vända dig till elever med inlärningssvårigheter? - Nu har du halkat efter med teorin, du måste sätta fart med den. - Vad är du klar med i teorin? Du måste jobba mer med teorin, du ligger långt före i... Läs mer
Anpassat prov
Syfte med kursen är att öka medvetenheten kring hur man ansöker om ett anpassat kunskapsprov på Trafikverket och hur ett sådant prov går till. Kursen ska skapa möjligheten till att trafikskolan har någon eller några ur personalgruppen som kan bistå elever m... Läs mer
aSTRa WEB
aSTRa WEB är STR:s nya administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85, men som blivit webbaserat. För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb.se och titta på vår demofilm, samt ladda ner produktblad, manual och filmer. Målet med kursen ... Läs mer
B lärare: världens bästa arbete!
"Strävan efter att ständigt bli bättre är viktigare än att vara bäst, som inte kräver mer än att andra är sämre" (citat Scherp, 2013) Vad är kvalitativt god undervisning för dig? Reflektera även över din lärarstil – hur upprätthåller du elevernas förtroende... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125. Den praktiska delen... Läs mer
Effektiv marknadsföring för trafikskolor
En intensivutbildning om hur du hanterar ökad konkurrens, minskade marginaler och ökad prispress. Presentation av kursen och dess innehåll, klicka här Syftet med kursen är att du ska lära dig: Tre steg till effektiv marknadsföring Få kontroll - från... Läs mer
Elevcentralen Premium, kravkurs
Detta är kravkursen för att få tillgång till Elevcentralen Premium. Här till vänster kan du läsa vilka krav som ska vara uppfyllda före kursen. Vill du och din personal ha inspiration för att se om Elevcentralen Premium kan fungera för er så är du välkommen... Läs mer
Elevcentralen Premium: Inspirations- och användarseminarium
Seminariet är i två delar, och du väljer vid anmälan vilken eller vilka delar du vill delta i: Del 1; - För dig som är nyfiken på Elevcentralen Premium, - För dig som vill ta med hela personalstyrkan för att ta beslut om nästa steg i er utveckling, - För di... Läs mer
Fortbildning riskettan B, 2016
Sju timmars fortbildning (behörighetskrav). Syfte: Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen. Mål: Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen... Läs mer
Fortbildning/ kompetensutveckling mc 2016
Dagarna är ämnade som fortbildning för samtliga områden inom mc utbildningen. Eleven ska kunna känna en helhet genom utbildningen, där de tre delarna knyts samman för att skapa en medveten och säker förare. Kursledare är STRs mc-instruktörer. Syfte och mål... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR. Innehåll • STR i... Läs mer
Höstmöte 2016
STR Höstmöte 30 november - 2 december 2016 Quality Hotel Friends SOLNA STR Höstmöte 2016 består av två dagars seminarium och föreläsningar samt ett anslutande fullmäktigemöte 2 december då alla höstmötesdeltagare hälsas välkomna. Fredagens fullmäktigemöte... Läs mer
Konferens för utbildare på YKB och tunga behörigheter
Vill du fortsätta arbeta som lärare under STR YKB? Då är denna konferens obligatorisk för dig! STR Service AB kommer till hösten att säga upp alla underleverantörsavtal för STR YKB och där efter kommer nya att tecknas. Uppsägningen av underleverantörsavtale... Läs mer
Lärarutbildning AM
Vi tror att du någon gång har försökt att få en femtonårings fulla uppmärksamhet och upptäckt att det är näst intill omöjligt. Dagens tonåringar är ständigt uppkopplade till omvärlden: Youtube, poddar, snapchat m.m. allt stjäl uppmärksamhet och upplevs som... Läs mer
Lärarutbildning STR YKB delkurs 4
Är du kursledare för YKB? Tycker du att avsnittet om ergonomi och hälsa kan vara svårt att förmedla på ett bra sätt? Hyr du kanske in externa lärare just för detta? Nu har du chansen att förbättra dina egna kunskaper inom området för att kunna hålla en stör... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är 1 dag, exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis... Läs mer
Lärarutbildning: behörighet MC
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn. Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätt... Läs mer
Lärarutbildning: EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept. Utbildning... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh MC
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg för att du själv kunna skapa en undervisning avseende Riskettan A. Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper oc... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh MC
Särskild lärarutbildning för Riskutbildning del 2, behörighet A: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen syftar till att: 1. deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 2 behörighet A.... Läs mer
MariTerm AB kurs: Grundkurs i lastsäkring med teori och praktik
Utbildningen omfattar en kursdag och innehåller både teori och praktik. Lektioner och diskussioner kring grundläggande lastsäkring varvars med praktiska övningar. Vid dessa övningar får deltagarna säkra olika typer av gods på en lastsäkringsbil. Lastsäkring... Läs mer
MariTerm AB kurs: Lastsäkring för instruktörer och lärare
Kursen ger fördjupande kunskaper om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare. Kursinnehåll: Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, ansvarsfrågor, lastpåkänningar vi... Läs mer
MariTerm AB:s kurs i lastsäkring för lärare som utbildar i BE och B96
Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren ska kunna lära ut det som krävs inom lastsäkringsområdet enligt Trafikverkets handledning för tunga körprov. Efter genomgången kurs får kursdeltagaren ett personligt intyg, kurshäfte, lärarmaterial med... Läs mer
Om- och nystart för Riskettan B- och Introduktionsutbildare
Detta är en kurs för dig som har arbetat med Riskettan B - eller Introduktionsutbildningen några år, men den kan även vara bra för dig som tänker börja med Introduktionsutbildning. Kursen syftar till att inspirera dig som utbildarare och stimulera till att ... Läs mer
Utmaningen att vara utbildningsledare!
Kursens mål är att: skapa förutsättningar för utbildningsledaren att utveckla trafikskolans pedagogiska verksamhet. Det är en utmaning att vara utbildningsledare. Du har inte bara ett stort ansvar över utbildningarna som trafikskolan erbjuder, du ska också ... Läs mer
Validering av erforderliga kunskaper för att få tillträde till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning
Bakgrund Valideringen är ingen utbildning, utan en mätning och bedömning av kunskapsnivå. Anledningen till detta är att det finns ett krav på att deltagare i STR:s lärarutbildning, för STR YKB delkurs 1, ska vara lärare i Heavy EcoDriving (HED). Orsaken til... Läs mer
Läs mer »