Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

"Konsten att styra sig själv". En kurs kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Här har du som trafiklärare eller riskutbildare möjlighet att välja en fortbildningsdag för att stärka dig i din roll som pedagog och lärare. Fler elever får idag konstaterat någon form av NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och självklart möter ... Läs mer
aSTRa WEB
aSTRa WEB är STR:s nya administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85, men som blivit webbaserat. För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb.se och titta på vår demofilm, samt ladda ner produktblad, manual och filmer. Målet med kursen ... Läs mer
aSTRa WEB avancerad fortsättning 2015
Kursen är på tre (3) dagar och innehåller kvällsarbete till ca kl 21. STR tillhandahåller datorer vid utbildningstillfället. Kursavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika, samt lunch. Middagar på kvällarna ingår ej. Under kursens tre dagar kommer vi att... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125. Den praktiska delen... Läs mer
Effektiva möten
Med en god kommunikation blir du effektivare i mötet med andra människor. Genom en god kommunikation undviker du missförstånd och blir bättre på att förstå andra. Tillsammans fyller vi en dag med upplevelsebaserat lärande som leder till ökad självkännedom m... Läs mer
Elevcentralen Premium
Dags att ta ännu ett steg in i en modern körkortsutbildning. Kursens mål: Att du ska kunna komma igång med och hitta ett fungerande arbetssätt i Elevcentralen Premium. Syftet med kursen: Att trafikskolans personal arbetar samstämt kring ett utbildningsupplä... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR. Innehåll • STR i... Läs mer
Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening
Fortbildningsdag inom lokalföreningen. Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål. Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter. Syftet me... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är 1 dag, exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 2-5 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning delkurs 2-5. Utbildningen är 3 dagar,exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis fortbildning. Deltagaren ska bli v... Läs mer
Lärarutbildning: AM
Kursen är under två dagar och ditt engagemang utgör en viktig del i kursen. Här presenteras delar av innehållet: • Körkortets väg • Kursplan • Undervisningsplan • Konsumentlagar • Elevaktivering • Elevmaterial • Lärarmaterial • Metodik • Interaktion •... Läs mer
Lärarutbildning: behörighet MC
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn. Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätt... Läs mer
Lärarutbildning: EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept. Utbildning... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh MC
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg för att du själv kunna skapa en undervisning avseende Riskettan A. Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper oc... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh MC
Särskild lärarutbildning för Riskutbildning del 2, behörighet A: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen syftar till att: 1. deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 2 behörighet A.... Läs mer
Miljö/EcoDriving (halv dag)
Clarion Hotel Arlanda Airport Stockholm Arlanda kl. 10:00-14:30 Fika serveras från kl. 09:30 En utbildningsdag som kan användas som en del i ditt behov av (obligatorisk) fortbildning oavsett behörighet eller ämnesområde, t.ex. EcoDriving och ordinarie... Läs mer
Om- och nystart för risk 1B- och introduktionsutbildare
Detta är en kurs för dig som har arbetat med risk1B - eller introduktionsutbildningen några år, men den kan även vara bra för dig som tänker börja med Introduktionsutbildning. Målet med kursen är att skapa en vilja hos dig som utbildare att engagera dina... Läs mer
Riksmöte 2015
STR-Värmland står som värd vid årets Riksmöte och hälsar er hjärtligt välkomna till Karlstad den 28-29 maj. Riksmötet startar på Karlstad CCC på torsdagen den 28/5 kl 14.00 med invigning, parentation och övrig information samt mötesförhandlingar. På kvällen... Läs mer
Upphandling steg 1
En utbildningsdag som vänder sig till utbildare inom STR som är berörda och/eller intresserade av LOU (Lagen om offentlig upphandling), t.ex. YKB, EcoDriving och tunga behörigheter. Ur innehållet: Genomgång av upphandlingslagstiftningen (offentlig... Läs mer
Upphandling steg 2
En utbildningsdag som vänder sig till utbildare inom STR som är berörda och/eller intresserade av LOU (Lagen om offentlig upphandling), t.ex. YKB, EcoDriving och tunga behörigheter. Kursen är en fortsättning på "Upphandling steg 1". Kursledare är Per Werlin... Läs mer