Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

"Konsten att styra sig själv". En kurs kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Här har du som trafiklärare eller riskutbildare möjlighet att välja en fortbildningsdag för att stärka dig i din roll som pedagog och lärare. Fler elever får idag konstaterat någon form av NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och självklart möter ... Läs mer
Anpassad undervisning och prov
1-dags kurs kring hur man ansöker om anpassat prov för en elev och hur kunskapsprovet fungerar. Kursen vänder sig till utbildningsledare, trafiklärare och övrig personal på trafikskolan som möter elever med läs- och skrivsvårigheter, ADHD, Asperger,... Läs mer
aSTRa WEB
aSTRa WEB är STR:s nya administrationssystem som bygger vidare på aSTRa 2.85, men som blivit webbaserat. För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb.se och titta på vår demofilm, samt ladda ner produktblad, manual och filmer. Målet med kursen ... Läs mer
aSTRa WEB avancerad fortsättning 2014
Kursen är på tre (3) dagar och innehåller kvällsarbete till ca kl 21. STR tillhandahåller datorer vid utbildningstillfället. Kursavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika, samt lunch. Middagar på kvällarna ingår ej. Under kursens tre dagar kommer vi att... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125. Den praktiska delen... Läs mer
Extra fullmäktigemöte
Detta extra fullmäktigemöte är planerat den 25 november kl 10.00-18.00 på Hotel Clarion Sign i Stockholm. Vid fullmäktigemötet kommer följande att tas upp på dagordningen för diskussion och beslut: • Diskussion och ev beslut gällande STR:s organisationsöver... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som ny medlem i STR. Innehåll •... Läs mer
Höstmöte 2014
STR Höstmöte 26-28 november 2014 Clarion Sign Östra Järnvägsgatan 35 STOCKHOLM www.clarionsign.se Clarion Sign är centralt beläget, endast 5 minuters promenad från Centralstationen vilket är alldeles utmärkt för er som reser med tåg eller kommer med Arlanda... Läs mer
Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening
Fortbildningsdag inom lokalföreningen. Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål. Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter. Syftet me... Läs mer
Konferens för utbildare på YKB och tunga behörigheter
Syftet med dagarna är att uppdatera dig som utbildare för YKB och tunga behörigheter inom STR på nyheter inom lagstiftningen, kommande nya föreskrifter, brister som funnits vid tillsyn och intern uppföljning m.m. Det kommer finnas representanter med från ST... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är 1 dag, exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 2-5 fortbildning
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning delkurs 2-5. Utbildningen är 3 dagar,exkl förberedelsearbete. Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis fortbildning. Deltagaren ska bli v... Läs mer
Lärarutbildning: AM
Kursen är under två dagar och ditt engagemang utgör en viktig del i kursen. Här presenteras delar av innehållet: • Körkortets väg • Kursplan • Undervisningsplan • Konsumentlagar • Elevaktivering • Elevmaterial • Lärarmaterial • Metodik • Interaktion •... Läs mer
Lärarutbildning: behörighet MC
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn. Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätt... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh MC
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg för att du själv kunna skapa en undervisning avseende Riskettan A. Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper oc... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh MC
Särskild lärarutbildning för Riskutbildning del 2, behörighet A: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen syftar till att: 1. deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 2 behörighet A.... Läs mer
Lärarutbildning: Working EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Working EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Working EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Working... Läs mer
MariTerm AB kurs: Lastsäkring för instruktörer och lärare
Kursen ger fördjupande kunskaper om god planering av transporter och lär ut praktiska metoder för att på bästa sätt lasta och säkra gods i olika lastbärare. Kursinnehåll: Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, ansvarsfrågor, lastpåkänningar vi... Läs mer
MariTerm AB:s kurs i lastsäkring för lärare som utbildar i BE och B96
Målsättningen med kursen är att kursdeltagaren ska kunna lära ut det som krävs inom lastsäkringsområdet enligt Trafikverkets handledning för tunga körprov. Efter genomgången kurs får kursdeltagaren ett personligt intyg, kurshäfte, lärarmaterial med... Läs mer
Mc-möte för ansvariga för mc-fortbildning i lokalförening
Möte för mc-ansvarig och/ eller annan av lokalföreningen utsedd för att arrangera fortbildning mc på lokal nivå. Mötet är på begäran från deltagarna på mc-konferensen den 24 januari 2014. Här får mc-ansvariga möjlighet att med hjälp av STR:s mc-instruktörer... Läs mer
Miljö och/eller författningar
En utbildningsdag som kan användas som en del i ditt behov av (obligatorisk) fortbildning oavsett behörighet eller ämnesområde, t.ex. EcoDriving, riskutbildning, introduktionsutbildning eller ordinarie körkortsutbildning. Du har möjlighet att välja halv ell... Läs mer
Om- och nystart för introduktionsutbildare
Detta är en kurs för dig som har arbetat med Introduktionsutbildningen några år, men också för dig som har tänkt att börja med detta. Målet med kursen är att inspirera dig att hålla Introduktionsutbildningar som engagerar dina deltagare. Kursen lämnar stort... Läs mer
Praktisk körbedömning för körkortslämplighet
I dagens samhälle är många människor beroende av en bil för att livet ska fungera på ett bra sätt. Mobilitet är en del av samhället. Att då mista sitt körkort till följd av ett sjukdomstillstånd kan innebära en katastrof där många vanliga uppgifter plötslig... Läs mer
Utbildningskonferens för Bohuslän och Västgöta Dal
Denna konferens är endast öppen för medlemsföretag inom Bohuslän och Västgöta Dal! Konferensen består av olika möjligheter för kompetensutveckling under 2 dagar för trafiklärare och en dag för receptionspersonal. Du väljer: Om- och nystart för Introduktions... Läs mer