Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

Anpassad körkortsundervisning och prov
Vill du jobba med anpassad körkortsutbildning och vända dig till elever med inlärningssvårigheter? - Nu har du halkat efter med teorin, du måste sätta fart med den. - Vad är du klar med i teorin? Du måste jobba mer med teorin, du ligger långt före i... Läs mer
Anpassat kunskapsprov
Syfte med kursen är att öka medvetenheten kring hur man ansöker om ett anpassat kunskapsprov på Trafikverket och hur ett sådant prov går till. Kursen ska skapa möjligheten till att trafikskolan har någon eller några ur personalgruppen som kan bistå elever m... Läs mer
aSTRa WEB
Affärssystemet som är framtaget för trafikskolor. Med hjälp av aSTRa WEB kan du skapa ordning och struktur både för dina kunder, medarbetare och revisor. Tillhör du dem som tycker att det är svårt att sätta sig in i de digitala verktygen och har svårt att s... Läs mer
B lärare: världens bästa arbete!
"Strävan efter att ständigt bli bättre är viktigare än att vara bäst, som inte kräver mer än att andra är sämre" (citat Scherp, 2013) Vad är kvalitativt god undervisning för dig? Reflektera även över din lärarstil – hur upprätthåller du elevernas förtroende... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125, Kat 16 Synprövning..... Läs mer
Elevcentralen Premium, kravkurs
Gör som dina kollegor! Uppgradera till Premium. ”Ett fantastiskt redskap för att få elev, trafiklärare och handledare att jobba mot samma mål”. aSTRa WEB med de olika funktioner som finns är framtaget för att trafikskolan ska ha möjlighet till ett proffsigt... Läs mer
Elevcentralen Premium: Inspirations- och användarseminarium
Känner du liksom många av dina kollegor att eleverna väljer bort utbildning och istället plockar "russinen ur kakan" och hoppar fram och tillbaka i tid och emellan utbildare? Är du redo att ta tillbaka rollen som utbildare och vill att dina elever väljer... Läs mer
Fortbildning moped
Vad är en bra mopedförare och hur coachar jag en 15-åring? Fortbildningen syftar till att du som utbildare ska kunna möta eleven utifrån deras nivå, både kunskapsmässigt och åldersmässigt, samt stärka dig som pedagog och därigenom öka förtroendet generellt... Läs mer
Fortbildning riskettan B
Sju timmars fortbildning (behörighetskrav). Syfte: Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen. Mål: Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen... Läs mer
Fortbildning/ kompetensutveckling mc 2017
Dagarna är ämnade som fortbildning för samtliga områden inom mc-utbildningen. Kursen genomsyras av att vi som lärare ska utbilda självmedvetna och självvärderande mc-förare. Kursledare är STRs mc-instruktörer. Syfte och mål: Att fortbilda dig själv och där... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR. Innehåll • STR i... Läs mer
Höstmöte 2017
STR Höstmöte 2017, Clarion Hotel Malmö Live i Malmö (22-23 november) STR Höstmöte 2017 består av två dagars seminarium och föreläsningar med underhållning på kvällarna. Du hittar programmet i sin helhet och all annan praktisk information på: www.strhostmote... Läs mer
Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening
Fortbildningsdag inom lokalföreningen. Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål. Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter. Syftet me... Läs mer
Konferens för utbildare på YKB fortbildning
Med anledning av den nya föreskriften för YKB fortbildning kallar vi dig som är YKB lärare till konferens! Båda dagarna är obligatoriska för dig som arbetar som lärare för STR YKB. Den nya föreskriften för YKB fortbildning träder i kraft den 2 maj 2017, och... Läs mer
Körbedömning av körkortslämplighet efter sjukdom eller skada
Många är beroende av bilen för att livet ska fungera. Det kan vara en katastrof att förlora körkortet till följd av sjukdom eller skada. Vanliga ärenden, som att åka och handla, blir plötsligt väldigt svåra. Hur påverkas bilföraren – och hur gör du? Den här... Läs mer
Lärarutbildning för behörighet på tunga fordon
Denna behörighetskurs på minimum 100 timmar ger dig möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning på tunga behörigheter, dvs. C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D och/eller DE. Utbildningen står under Transportstyrelsens tillsyn. KURSBONUS: Efter komplett genomförd... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är en dag, exkl förberedelsearbete. Deltagaren ska bli väl insatt i kursplanen för YKB fortbildning. Utbildningen syftar till att deltagare... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 2
Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 2, gods- eller persontransporter. Kursens syfte är att få ökad förståelse och kunskap om de regler som styr gods- och persontransporter fungerar. Målet med kursen... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 3
Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 3, lagar & regler. Kursens syfte är att få ökad förståelse och kunskap om de regler som styr gods- och persontransporter fungerar. Målet med kursen är att du ska... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 4
Är du kursledare för YKB? Tycker du att avsnittet om ergonomi och hälsa kan vara svårt att förmedla på ett bra sätt? Hyr du kanske in externa lärare just för detta? Nu har du chansen att förbättra dina egna kunskaper inom området för att kunna hålla en stör... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 5
Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 5, trafiksäkerhet/ kundfokus. Kursens syfte är att du som lärare ska bli medveten om de förarbeteenden och attityder som är särskilt viktiga för yrkesförare. Måle... Läs mer
Lärarutbildning: Behörighet MC
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn. Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätt... Läs mer
Lärarutbildning: EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept. Utbildning... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh MC
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg för att du själv kunna skapa en undervisning avseende Riskettan A. Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper oc... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh MC
Särskild lärarutbildning för Riskutbildning del 2, behörighet A: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen syftar till att: 1. deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 2 behörighet A.... Läs mer
Om- och nystart för Introduktionsutbildare
Följande kommentarer är hämtade från STR:s NKI*-mätningar efter genomförd introduktionsutbildning på STR:s medlemsföretag: ”Väldigt långdragen och lärde mig ingenting” ”Dåligt uppdaterad information, mycket upprepningar och ej vidare informativt.” ”Hade en... Läs mer
Riksmöte 2017
Blekinge Trafikskolors Förening står som värd vid årets riksmöte och hälsar er hjärtligt välkomna till Ronneby och Ronneby Brunn den 1-2 juni. Riksmötet startar på Ronneby Brunn torsdagen den 1/6 kl. 14.00 med invigning, parentation och övrig information sa... Läs mer
Skapa och ändra trafikskolans STR-hemsida (EPI-server)
Lär dig hantera trafikskolans kostnadsfria STR-hemsida så att du själv kan få den levande utan att behöva lägga stora kostnader på att anlita externa IT-företag för att justera en text, bilder m.m. Denna kurs visar dig de grundläggande kunskaperna du kommer... Läs mer
Uppdatering 2017: EcoDriving
Elbilar och ny teknik på stor frammarsch! Det blir mer och mer vanligt att våra EcoDriving-kunder kör automatväxlade fordon och att man använder fordon för alternativa drivmedel som t.ex. biogas. Elbil blir också allt vanligare och antas uppta en större del... Läs mer
Utmaningen att vara utbildningsledare!
Hur ska du hinna se över skolans undervisningsplaner så att de överensstämmer med verkligheten? Hur ska du ha koll på varje lärares kompetens, utvecklingsplan och dokumentation kring detta? Du får säkert fler frågeställningar i dina tankar nu och då är fråg... Läs mer
Validering av erforderliga kunskaper för att få tillträde till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning
Bakgrund Valideringen är ingen utbildning, utan en mätning och bedömning av kunskapsnivå. Anledningen till detta är att det finns ett krav på att deltagare i STR:s lärarutbildning, för STR YKB delkurs 1, ska vara lärare i Heavy EcoDriving (HED). Orsaken til... Läs mer
Vintermöte 2018
STR Vintermöte 2018, Copperhill Mountain Lodge i Åre (31 januari-1 februari) STR Vintermöte 2018 består av två dagars seminarium och föreläsningar med underhållning på kvällarna. Du hittar programmet i sin helhet och all annan praktisk information på:... Läs mer
Läs mer »