Länkar till våra övriga sidor:

Trafikskola 

Ta del av regelverket som styr trafikskolans verksamhet.

 

Föreskriften VVFS 2006:65 innehåller bestämmelser om:

  • trafikskola
  • trafikskolechef
  • utbildningsledare
  • trafiklärare
  • särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel
  • tung lastbil eller buss
  • tillsyn
Läs mer »