Länkar till våra övriga sidor:

Samarbetspartners

   

 

 

2030-sekretariatet

Nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossilberoende fordonsflotta 2030.

http://2030-sekretariatet.se/     
ERSC   European Road Safety Charter
Är ett EU-initativ för ett medvetet och målinriktat trafiksäkerhetsarbete inom Europa. STR blev som första trafikskole-organisation deltagare redan 2005. http://www.erscharter.eu/
     
ECRS  

European Commission Road Safety

Trafiksäkerhetsfakta, regler och statistik från olika Europeiska länder. http://ec.europa.eu/roadsafety

   

 

NTU   NTU
Nordisk Trafikskole Union är en samarbetsorganisation där samtliga nordiska trafikskoleorganisationer finns representerade. http://www.ntu.nu/
     
SMC  

SMC

Sveriges MotorCyklister, är en politiskt och religiöst obunden organisation som representerar alla som kör motorcykel i Sverige. SMC har omkring 65 000 medlemmar. Alla är välkomna att bli medlemmar i SMC, oavsett kön, ålder eller motorcykel. www.svmc.se

   

 

IQ   IQ
IQ-initiativet lyfter fram organisationer som sätter fokus på den ökade alkoholkonsumtionen och dess risker. STR deltar som en organisation med fokus mot rattonykterhet. www.iq.se
     
     
Läs mer »