Länkar till våra övriga sidor:

Extra fullmäktigemöte

Förutom riksmötet kan fullmäktige kallas till ytterligare möte under året. STR-medlemmar inbjuds att deltaga på samtliga fullmäktigemöten.

Tidigare extra fullmäktigemöten

Du behöver vara inloggad för att läsa dokumenten. 

2017 Malmö

2016 Solna

2015 Göteborg 

2014 Stockholm

2012 Malmö och Stockholm

 

Läs mer »