Länkar till våra övriga sidor:

Ordförandekonferens

Denna konferens ger lokalföreningarnas ordförandens möjlighet  till att diskutera aktuella branschfrågor. Tidigare genomfördes dessa möten under april månad på STR:s kansli i Landskrona. Fr o m 2012 har mötet flyttats till hösten. Syftet med att flytta konferensen är att få kontinutet i dialogen mellan förbundsstyrelse och lokalföreningarna.

 

  • Ordförandekonferens den 8 september 2017, Quality Airport Hotell,
    Arlanda stad

Kallelse (pdf som kräver inloggning) 

 

Arbetsdokument till lokalföreningarna 

Läs mer »