Länkar till våra övriga sidor:

Organisationsöversyn STaRk

Välkommen till projektet STaRk för framtiden

STR ska ha en organisation och finansiering som stöttar medlemmarnas kvalitetsutveckling och affärsmässighet för att ge ökad kundnöjdhet och trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle.

Detta ska ske genom översyn av
1. Medlemsbasen
2. Differentierat medlemskap
3. Organisationen 
4. Ekonomi/Finansiering
5. Ledningsstruktur

 

Projektet STaRk:s syfte är att ge STR och dess medlemmar:

Ökad kvalitet, lönsamhet och ett tidsenligt förbund. 

 

Styrgrupp:

Berit Johansson, projektägare

Håkan Björklund, vd STR Service
Maria Berndtsson, revisor STR

Evamarie Lundahl, projektledare

 

Arbetsgrupp miljö:

Maria Berndtsson, styrgrupp (STaRk),
Joakim Gudmundsen, utvecklare inom EcoDriving
Pia Söderlund, miljösamordnare STR Service 

 

Projektgrupp:

Evamarie Lundahl, projektledare

Benny Gunnarsson, Bengt Larsson, förbundsstyrelsen

Helen Melchersson, Jeanette Jedbäck Hindenburg, STR fullmäktige

Christer Wickman, Ingela Strand, STR:s kansli

 

Kommande beslutsdatum: 

  • Riksmöte den 1-2 juni 2017, Ronneby Brunn i Ronneby
  • Ordförande konferens den 8 september 2017, Quality Airport Hotel, Arlanda stad
  • Extra fullmätigemöte den 24 november 2017, Clarion Hotell Malmö Live
  • Riksmöte den 24-25 maj 2018 i Linköping


För att läsa pdf-filerna krävs inloggning   

 

Material från 2016  

Vid riksmötet i Luleå presenterades bl a lokalföreningarnas diskussionsarbete gällande organisationen. Vidare ett diskussionsförslag gällande organisationsstruktur utifrån inkomna synpunkter samt aktuella dokument som tagits fram av arbetsgrupper inom projektet. 

 

Filmen sammanfattar nuläget samt hänvisar till dokumenten nedan.

 Organisationsförslag utifrån inkomna redovisningar från lokalföreningarna 

Enkät

En enkät i syfte att underlätta debatten och sprida information om projektet genomfördes riktat till företagets medlemsrepresentant samt ordförande i lokalföreningen.
 

Arbetsdokument

Förslag på mijöpolicy/ miljökrav inom projektet STaRk

Arbetsmaterial från projektgruppen inom STaRk-projektet
OBS! Materialet är arbetsexemplar och kan komma att förändras. 

Övrig information kopplat till projektet

 Material från 2015

Medlemmarnas inkomna frågor och synpunkter från diskussioner, våren 2015, samlades i nedanstående dokument.

Bakgrundsmaterial och beslut gällande projektet finns via nedanstående länkar 2014.

 

 

Läs mer »