Länkar till våra övriga sidor:

Organisationsöversyn STaRk

Välkommen till projektet STaRk för framtiden

STR ska ha en organisation och finansiering som stöttar medlemmarnas kvalitetsutveckling och affärsmässighet för att ge ökad kundnöjdhet och trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle.

Detta ska ske genom översyn av
1. Medlemsbasen
2. Differentierat medlemskap
3. Organisationen 
4. Ekonomi/Finansiering
5. Ledningsstruktur

 

Projektet STaRk:s syfte är att ge STR och dess medlemmar:

Ökad kvalitet, lönsamhet och ett tidsenligt förbund. 

 

Styrgrupp:

Berit Johansson, projektägare

Håkan Björklund, vd STR Service
Maria Berndtsson, revisor STR

Evamarie Lundahl, projektledare

 

Arbetsgrupp miljö:

Maria Berndtsson, styrgrupp (STaRk),
Joakim Gudmundsen, utvecklare inom EcoDriving
Pia Söderlund, miljösamordnare STR Service 

 

Projektgrupp:

Evamarie Lundahl, projektledare

Benny Gunnarsson, Bengt Larsson, förbundsstyrelsen

Helen Melchersson, Jeanette Jedbäck Hindenburg, STR fullmäktige

Christer Wickman, STR:s kansli

 

Kommande beslutsdatum: 

  • Extra fullmätigemöte den 24 november 2017, Clarion Hotell Malmö Live
  • Riksmöte den 24-25 maj 2018 i Linköping


För att läsa pdf-filerna krävs inloggning

 

Beslut, nuläge

Material från 2016

Filmen sammanfattar läget, juni 2016 samt hänvisar till arbetsdokumenten nedan.

 Organisationsförslag utifrån inkomna redovisningar från lokalföreningarna 

  Arbetsdokument

 Förslag på mijöpolicy/ miljökrav inom projektet STaRk

Arbetsmaterial från projektgruppen inom STaRk-projektet
OBS! Materialet är arbetsexemplar och kan komma att förändras. 

Övrig information kopplat till projektet

 Material från 2015

Medlemmarnas inkomna frågor och synpunkter från diskussioner, våren 2015, samlades i nedanstående dokument.

Bakgrundsmaterial och beslut gällande projektet finns via nedanstående länkar 2014.

 

 

Läs mer »