Länkar till våra övriga sidor:

Riksmöte

En gång om året håller STR Riksmöte i samarbete med någon av STR:s lokalföreningar. Det är i första hand ett formellt möte där fullmäktige diskuterar, beslutar om motioner och tillsätter förtroendevalda.  

 

Riksmöte 2017

Blekinge Trafikskolors Riksförbund arrangerade årets riksmöte i
Ronneby den 1-2 juni 2017. 


Läs mer >>>

 

 

Riksmöte 2018

Östergötlands Västra Trafikskoleförening arrangerar riksmötet den 24-25 maj 2018 i Linköping.

 

 

Tidigare riksmöten

Läs mer »