Länkar till våra övriga sidor:

Riksmöte 2017

Blekinge Trafikskolors Förening arrangerade riksmötet i Ronneby, den 1-2 juni 2017.

 

På mötet togs en del beslut, ett beslutssammandrag presenteras via länken samt en sammanfattande film från mötet.

Ett protokollsammandrag med hänvisningar till filmavsnitt från mötet ska vara justerat senast den 15 september 2017.

 

Beslutssammandrag (pdf, kräver inloggning) 

Riksmötesprotokoll (pdf, kräver inloggning)

Film- sammandrag >>

   

 

 Möteshandlingar

(åtkomst = inloggning)

Läs mer »