Länkar till våra övriga sidor:

Kurser

Välj nedan för att se aktuella kurser:

Anpassad körkortsundervisning och kunskapsprov
Vill du jobba med anpassad körkortsutbildning och vända dig till elever med inlärningssvårigheter? - "Nu har du halkat efter med teorin, du måste sätta fart med den." - "Vad är du klar med i teorin? Du måste jobba mer med teorin, du ligger långt före i... Läs mer
aSTRa WEB
Affärssystemet som är framtaget för trafikskolor. Med hjälp av aSTRa WEB kan du skapa ordning och struktur både för dina kunder, medarbetare och revisor. Tillhör du dem som tycker att det är svårt att sätta sig in i de digitala verktygen och har svårt att s... Läs mer
Att möta människor från andra kulturer
Tidigare räckte det att veta vad din granne tyckte och tänkte – i dag måste du förstå människor från hela världen. Det handlar om att känna till seder och traditioner i andra kulturer och veta hur de resonerar på andra sidan jorden. Men även om att förstå... Läs mer
Avancerad lastsäkringskurs för YKB lärare
Utbildningen är för personer som ska utbilda andra i lastsäkring och omfattar två dagar enligt preliminärt program. Extra fokus kommer att läggas på tolkningar av lathunden samt lastsäkring av specifika godsslag såsom betongelement, pappers- och... Läs mer
Behörighetskurs: Mc-lärare
Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsens tillsyn. Det förutsätts att du som deltagare redan har mycket goda färdigheter på motorcykel. Ett av... Läs mer
Behörighetskurs: Riskutbildning del 1 för mc
Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg så att du själv kan skapa en undervisning avseende riskutbildning del 1 behörighet A. Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper och förståelse kring problem kopplade till... Läs mer
Behörighetskurs: Riskutbildning del 2 för mc
Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper och förståelse för hur hastighet, förarbeteende, fordon och väg kan påverka trafiksäkerheten vid motorcykelkörning, samt utveckla kunskaper om vanliga olyckssituationer och möjligheterna att undvik... Läs mer
Behörighetskurs: Synscreening
Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125, Kat 16 Synprövning..... Läs mer
EcoDriving uppdatering 2017
Elbilar och ny teknik på stor frammarsch! Det blir mer och mer vanligt att våra EcoDriving-kunder kör automatväxlade fordon och att man använder fordon för alternativa drivmedel som t.ex. biogas. Elbil blir också allt vanligare och antas uppta en större del... Läs mer
Fortbildning riskettan B
Sju timmars fortbildning (behörighetskrav). Syfte: Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen. Mål: Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen... Läs mer
Fortbildning: Mc 2018
STR:s behörighetskurs för mc-lärare får ofta beröm för att vara en fantastisk kurs och många har uttalat sig att de skulle vilja genomföra den kursen på nytt. Tyvärr stannar det ofta vid en tanke eftersom behörighetskursen är så omfattande att det kan vara... Läs mer
Företags- och förbundsutbildning
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR. Innehåll • STR i... Läs mer
Höstmöte 2017
STR Höstmöte 2017, Clarion Hotel Malmö Live i Malmö (22-23 november) STR Höstmöte 2017 består av två dagars seminarium och föreläsningar med underhållning på kvällarna. Du hittar programmet i sin helhet och all annan praktisk information på: www.strhostmote... Läs mer
Kick off Region Norr
Kick off Region Norr Den 15-16 mars ses vi på Scandic i Luleå som ligger på Banvägen 3. Tel 0920-27 64 00. Dag 1: Fortbildningsdag med Eva Gyllensvaan "Att möta människor från andra kulturer" (se kursinformation på str.se). Dagen avslutas med trerätters... Läs mer
Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening
Fortbildningsdag inom lokalföreningen. Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål. Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter. Syftet me... Läs mer
Körbedömning av körkortslämplighet efter sjukdom eller skada
Många är beroende av bilen för att livet ska fungera. Det kan vara en katastrof att förlora körkortet till följd av sjukdom eller skada. Vanliga ärenden, som att åka och handla, blir plötsligt väldigt svåra. Hur påverkas bilföraren – och hur gör du? Den här... Läs mer
Lärarutbildning för behörighet på tunga fordon
Denna behörighetskurs på minimum 100 timmar ger dig möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning på tunga behörigheter, dvs. C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D och/eller DE. Utbildningen står under Transportstyrelsens tillsyn. KURSBONUS: Efter komplett genomförd... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 1
Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1. Utbildningen är en dag, exkl förberedelsearbete. Deltagaren ska bli väl insatt i kursplanen för YKB fortbildning. Utbildningen syftar till att deltagare... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 2
Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 2, gods- eller persontransporter. Kursens syfte är att få ökad förståelse och kunskap om de regler som styr gods- och persontransporter fungerar. Målet med kursen... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 3
Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 3, lagar & regler. Kursens syfte är att få ökad förståelse och kunskap om de regler som styr gods- och persontransporter fungerar. Målet med kursen är att du ska... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 4
Är du kursledare för YKB? Tycker du att avsnittet om ergonomi och hälsa kan vara svårt att förmedla på ett bra sätt? Hyr du kanske in externa lärare just för detta? Nu har du chansen att förbättra dina egna kunskaper inom området för att kunna hålla en stör... Läs mer
Lärarutbildning YKB delkurs 5
Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 5, trafiksäkerhet/ kundfokus. Kursens syfte är att du som lärare ska bli medveten om de förarbeteenden och attityder som är särskilt viktiga för yrkesförare. Måle... Läs mer
Lärarutbildning: EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept. Utbildning... Läs mer
Lärarutbildning: Heavy EcoDriving
Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare. Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-k... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL
Vad kännetecknar en bra riskutbildning? Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av... Läs mer
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning. Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.... Läs mer
Mopedkurs
Detta är kursen för dig som vill ha en energikick i din mopedverksamhet, oavsett om du är i startgropen eller om du har flera års erfarenhet. - Var befinner sig din mopedutbildning? - Vad behövs för att ta nästa steg med utbildningen? - Köra moped , hur kan... Läs mer
Om- och nystart för Introduktionsutbildare
Följande kommentarer är hämtade från STR:s NKI*-mätningar efter genomförd introduktionsutbildning på STR:s medlemsföretag: ”Väldigt långdragen och lärde mig ingenting” ”Dåligt uppdaterad information, mycket upprepningar och ej vidare informativt.” ”Hade en... Läs mer
Skapa och ändra trafikskolans STR-hemsida (EPI-server)
Lär dig hantera trafikskolans kostnadsfria STR-hemsida så att du själv kan få den levande utan att behöva lägga stora kostnader på att anlita externa IT-företag för att justera en text, bilder m.m. Denna kurs visar dig de grundläggande kunskaperna du kommer... Läs mer
Tvåhjulsmötet på mc-mässan
Välkommen till STR:s traditionsenliga tvåhjulsmöte i samband med mc-mässan. 2018 hålls mötet på Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 i Göteborg, en promenad på 5-10 min från Svenska mässan. Mötet är fre 26 jan kl 08:00-13:00 och direkt efter mötet serveras... Läs mer
Utmaningen att vara utbildningsledare!
Hur ska du hinna se över skolans undervisningsplaner så att de överensstämmer med verkligheten? Hur ska du ha koll på varje lärares kompetens, utvecklingsplan och dokumentation kring detta? Du får säkert fler frågeställningar i dina tankar nu och då är fråg... Läs mer
Validering av erforderliga kunskaper för att få tillträde till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning
Bakgrund Valideringen är ingen utbildning, utan en mätning och bedömning av kunskapsnivå. Anledningen till detta är att det finns ett krav på att deltagare i STR:s lärarutbildning, för STR YKB delkurs 1, ska vara lärare i Heavy EcoDriving (HED). Orsaken til... Läs mer
Vintermöte 2018
STR Vintermöte 2018, Copperhill Mountain Lodge i Åre (31 januari-1 februari) STR Vintermöte 2018 består av två dagars seminarium och föreläsningar med underhållning på kvällarna. Du hittar programmet i sin helhet och all annan praktisk information på:... Läs mer
Läs mer »