Länkar till våra övriga sidor:

Kalender

<oktober 2017>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
2526272829301
2
345678
9
10
111213
1415
1617
18
19
202122
23
242526272829
303112345
Datum Tid Händelse
2017-10-03 Dag 1 kursstart kl. 09.30-17.00,
kaffe från kl. 09.00
Dag 2 kl. 08.00-17.00
Dag 3 kl. 08.00-15.30.
Avsätt tid för kvällsarbetet dag 1 och 2.
Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL Läs mer
Vad kännetecknar en bra riskutbildning?
Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare.

Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av redovisningen kommer att förläggas på kvällstid dag 1 och 2. Medtag gärna egen dator för att underlätta detta arbete.

Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan B. Till kurssidan
2017-10-11 Kaffe serveras från kl 09:30 och kursen pågår fram till kl 17:00 dag 1. Dag 2 startar kursen kl 08:00. Elevcentralen Premium, kravkurs Läs mer
Gör som många av dina kollegor och uppgradera till Elevcentralen Premium!

”Ett fantastiskt redskap för att få elev, trafiklärare och handledare att jobba mot samma mål.” (citat från tidigare kursdeltagare)

Nu kan du utveckla STR:s egna administartionsverktyg aSTRa WEB med fler funktioner som finns framtaget för att trafikskolan ska att möjlighet till ett proffsigt kundbemötande, en resurs effektiv administration. Det hjälper dig även att lättare klara en granskning av myndigheter.
Elevcentralen Premium innehåller b.l.a ett mer omfattande digitalt utbildningskort och en elevcentral för eleverna med filmer, interaktiva övningar, faktatexter, självärderingar, tips från din egna trafikskola och sluttester. Elevcentralen Premium ger unika möjligheter för lärare och elev att kommunicera. För att lära dig hur materialet fungerar och hur du utnyttjar det mest effektivt har vi tagit fram denna "kravkurs" med förhoppningen om att det ska ge dig de rätta förutsättningarna för att komma i gång. Du måste alltså gå denna kurs för att få tillgång till Elevcentralen Premium. I vänstra kolumnen på denna sida kan du läsa vilka krav som ska vara uppfyllda före kursen.

Mål för kursen är att du ska få verktygen för att komma igång med materialet. Du får även tips på hur du kan hitta ett fungerande arbetssätt med Elevcentralen Premium.

Kursledarna har arbetat med materialet sedan start och är väl insatta i eventuell problematik men framför allt möjligheterna.
Till kurssidan
2017-10-15 SÖNDAG STR YKB fortbildning, delkurs 3, Lagar och regler Läs mer
Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, i och utanför Sverige. Kursen behandlar också reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods- och persontransporter. Till kurssidan
2017-10-16 Kl: 09.00-17.00 Fortbildning riskettan B Läs mer
Sju timmars fortbildning (behörighetskrav).

Syfte:
Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen.

Mål:
Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen utbildning till elev.

Innehåll:
Delge varandra erfarenheter och reflektioner.
Faktauppdatering.
Vad tycker våra kunder?
Hur aktiverar du eleverna?
Hur tolkar eleven kursplansmålen.
När är eleven godkänd?
Egna (rimliga) önskemål.

Ta med:
Dina smarta telefon, en surfplatta eller lap-top för åtkomst till olika sidor på internet.

(Kursledaren Janne med en del av innehållet från deltagarnas gruppredovisningar) Till kurssidan
2017-10-22 SÖNDAG STR YKB fortbildning, delkurs 4, Ergonomi och hälsa Läs mer
Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbetssätt. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna förebygga fysiska risker, samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga. Till kurssidan
2017-10-24 Inleder med lunch kl. 12.00 och dag 4 avslutas med lunch kl. 12.30 . Företags- och förbundsutbildning Läs mer
STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR.

Innehåll
• STR i framtiden och du som medlem
• Budget – är det nödvändigt?
• Hur mår företaget?
• Hur kan jag öka lönsamheten i företaget?
• Skatter, avgifter, bokföring – har du koll?
• Ekonomiskan begrepp
• Vilka rättigheter/skyldigheter har du mot eleverna?
• Vad händer med företaget om livssituationen förändras?
• Anställda och/eller konsulter?

Utbildningen är obligatorisk för interimistiskt invalda medlemmar.
Genomgången utbildning under interimstiden för ny medlem är ett krav för fortsatt medlemskap i STR.

Kursen är helpension. Där ingår tre övernattningar i enkelrum på Hotell Öresund i Landskrona, tre gemensamma middagar på kvällarna samt övriga måltider enl programmet.
Halva kursavgiften faktureras efter genomförda utbildningsdagar och återstående kursavgift faktureras månaden efter.

Transporter till och från Landskrona bokas och bekostas av deltagaren. STR ersätter resekostnader överstigande 1 500 kr.
Resa enligt STR:s resepolicy.
STR-resepolicy

Faktura på resekostnader överstigande 1 500 kr skickas till:
STR Service AB, Järvgatan 4, 261 44 Landskrona
OBS! Bifoga kopia på resekvitton! Till kurssidan
2017-10-25 Madrid Barajas/plan 13 Uppdatering 2017: EcoDriving Läs mer
Elbilar och ny teknik på stor frammarsch! Det blir mer och mer vanligt att våra EcoDriving-kunder kör automatväxlade fordon och att man använder fordon för alternativa drivmedel som t.ex. biogas. Elbil blir också allt vanligare och antas uppta en större del av fordonsparken. Hur hanterar du dessa kunder? Hur lär man kunden att köra mer energieffektivt i en elbil? Vad är det för skillnad på elbil och hybridteknik?

STR vill självklart kunna erbjuda alla våra kunder en värdefull utbildning med de senaste rönen inom området och därför vill vi genom denna uppdatering förse er med både kunskap och argument. Vi hoppas att er EcoDriving-utbildning till kund ska ge er ytterligare ett ben att stå på i er verksamhet.

En viktig del av arbetet med ”EcoDriving” idag är att kvalitetssäkra denna utbildning och därför kallas alla EcoDriving-utbildare på personbil kontinuerligt till en obligatorisk uppdatering för att få behålla sin behörighet.

Syftet med uppdatering är att kvalitetssäkra EcoDriving genom att uppdatera och kompetensutveckla behörig EcoDriving-lärare.
Målet är att efter denna uppdatering ska EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna fortsätta genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept - även på fordon med alternativa drivmedel och ny teknik.


Kursinnehåll:
  • Miljömål, "Färdplan 2030"
  • Elbilar
  • Hybridteknik
  • Automatväxlat
  • Praktisk körning med elbil
  • Erfarenhetsutbyte
  • Framtid och utveckling
Kursledare är Joakim Gudmundsen och Magnus Karlsson.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen under våren:
- "Skulle kunnat haft några timmar till, dagen gick alltför fort."
- "Bra information."
- "Jag brukar sällan ge full pott men det var superbra!"


VÄLKOMMEN!
Till kurssidan
2017-10-30 Dag 1 kursstart kl. 08.30-17.00,
Dag 2 kl. 08.00-17.00
Dag 3 kl. 08.00-17.00.
Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL Läs mer
Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning.
Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.
Kursdeltagarna kommer att genomföra en del grupparbeten och redovisning.

OBS! För att delta på utbildning ska du ha genomfört praktikdag på den trafikövningsplats där du har för avsikt att vara verksam. Detta ska skriftligt intygas av tillståndshavaren för aktuell trafikövningsplats. Intyget sänds till STR Service AB före kursstart. Till kurssidan
2017-10-30 STR YKB fortbildning, delkurs 1, HED YKB Läs mer
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen. Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussion och reflektion Till kurssidan
2017-10-03 TLU Lerum på besök Läs mer
2017-10-03 Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-04 Lärarutbildning beh Mc del 1 av 2 Läs mer
2017-10-04 Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-04 Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-05 Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-07 LÖRDAG Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-14 LÖRDAG Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-20 Styrelsemöte via Skype Läs mer
2017-10-21 LÖRDAG Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-24 Uppsamlingstillfälle Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-25 Uppsamlingstillfälle Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-26 Uppsamlingstillfälle Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
2017-10-28 LÖRDAG Ftg anp Ragn-Sells Läs mer
Läs mer »