Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare som ska arbeta med Riskutbildning del 2, behörighet B

Behörighetskrav:

Vara godkänd som trafiklärare, enligt 3 § lagen (1998:493) om trafikskolor, eller ha motsvarande kompetens.
De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga TSFS 2012:40 (den konoliderade versionen innehållen ändringarna TSFS 2016:15)

OBS! För att delta på utbildning ska du ha genomfört praktikdag på trafikövningsplats. Detta ska skriftligt intygas av tillståndshavaren för aktuell trafikövningsplats. Intyget sänds till STR Service AB före kursstart.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften. STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

Pris:

STR:s medlemsföretag, 5 400 kr/person exkl moms. Övriga betalar 5 900kr/person exkl moms.
Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Service AB
Kursadministration
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning: Riskutbildning del 2, beh BIL


Att en riskutbildare känner sig säker i sin lärarroll är av största vikt såväl idag som i en framtida utvecklad riskutbildning.
Kursen innehåller bl.a. GDE-matrisen, riskutbildningen över tid, föreskrifter, gruppsykologi samt visst kvällsarbete.
Kursdeltagarna kommer att genomföra en del grupparbeten och redovisning.

OBS! För att delta på utbildning ska du ha genomfört praktikdag på den trafikövningsplats där du har för avsikt att vara verksam. Detta ska skriftligt intygas av tillståndshavaren för aktuell trafikövningsplats. Intyget sänds till STR Service AB före kursstart.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
3 dagar 2018-03-12 Stockholm/Vallentuna Fullbokad Info
3 dagar 2018-10-01 Stockholm/Vallentuna 20 Boka
3 dagar 2018-11-26 Stockholm/Vallentuna 20 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »