Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

OBS! Tillhör du inte arrangerande lokalförening, får du endast boka dig enligt ö-k, kontakta STR Service AB tel. 0418-40 10 00.
Kursdagen vänder sig till personal inom trafikskola, utifrån dina egna behov enligt din kompetensutvecklingsplan. Efter genomförd kurs skickas ett kursintyg till deltagarna. STR:s kansli tillhandahåller ett register över deltagarna som gått STR:s fortbildningskurs.

Behörighetskrav:

Kursen är endast öppen för STR:s medlemsföretag tillhörande arrangerande förening.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften. STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D359114188.

Pris:

Prisbilden kan se olika ut beroende på upplägg och hur lokalföreningen väljer att finansiera dagen. För kursdeltagaren ingår fm, em kaffe och lunch i priset.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Kompetensutveckling för trafiklärare inom lokalförening


Fortbildningsdag inom lokalföreningen.
Denna fortbildningsdag kan ha olika kursupplägg, innehåll och kursledare beroende på önskemål.
Kursdagen är ett alternativ till STR:s höstmöte som också är ett fortbildningsalternativ inom olika behörigheter.

Syftet med fortbildningarna inom STR, oavsett kursupplägg, är att stärka dig som pedagog inom den teoretiska/praktiska utbildningen. Fortbildningstillfället ger dig möjlighet att tillsammans med andra kolleger diskutera och reflektera kring olika erfarenheter från riskutbildningar eller andra utbildningar inom trafikskolan.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »