Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare som har arbetat eller ska börja arbeta med Introduktionsutbildning för handledare och elev.

Behörighetskrav:

Du som deltagare ska vara anställd eller ägare på en trafikskola som är medlem i STR.

Du behöver ha god kännedom om Kursplan B, dvs. TSFS 2011:20

Innan kursen ska du även ha tagit del av föreskriftens krav för Introduktionsutbildningen, TSFS 2010:127 (den konoliderade versionen som innehåller ändringarna TSFS 2016:14).

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

Pris:

STR:s medlemsföretag 3 950kr exkl. moms

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Om- och nystart för Introduktionsutbildare


Följande kommentarer är hämtade från STR:s NKI*-mätningar efter genomförd introduktionsutbildning på STR:s medlemsföretag:

”Väldigt långdragen och lärde mig ingenting”
”Dåligt uppdaterad information, mycket upprepningar och ej vidare informativt.”
”Hade en väldigt bra och erfaren kursledare!”
"Det var mycket bättre än jag trodde. Ni gick igenom alla de farligaste och mest tveksamma situationerna i trafiken på de tre timmarna. Det var en bra repetition för mig och en bra start för min dotter.
"

Vad tycker dina kursdeltagare om kursen och om dig som kursledare? Lyckas du uppnå mål och syfte? Är kursen attraktiv – för mina kunder och för mig själv?
Här erbjuder vi en kurs för dig som har arbetat med introduktionsutbildningen ett tag men även för dig som har för avsikt att starta upp med introduktionsutbildning på din skola. Både som ny och som erfaren kan du bli inspirerad av kollegor och kursledare. Kursen syftar till att stimulera dig som utbildare till att få engagerade deltagare på dina kurser.

På kursen går vi igenom:
  • GDE-matrisen
  • kursplan
  • mål och syfte
  • pedagogik
  • uppdatering på nyheter
Vi avsätter tid för eget arbete med metoder och effekter. Vi lämnar också gott om utrymme för deltagarnas behov och önskemål samt erfarenhetsutbyte.

Kursledare är Jeanette Jedbäck Hindenburg och Jerker Axelhed.

Kursen kan räknas som obligatorisk fortbildning.

Välkommen till två dagar som ska ge dig inspiration och lust i fortsättningen som kursledare för introduktionsutbildningen på er trafikskola!

*NKI = Nöjd Kund Index


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »