Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Observera att denna kurs är ämnad för de trafikskolor som är medlemmar i STR och har uppfyllt kraven (se nedan) så att man kan beställa Elevcentralen Premium direkt på kursen.
Läs igenom kraven och kontrollera om trafikskolan uppfyller dem.


I första hand erbjuds kursen till trafikskolechefen och/eller utbildningsledare, övrig personal är välkommen i mån av lediga platser.

Behörighetskrav:


Följande krav på trafikskolan gäller för att få tillgång till Elevcentralen Premium:
  • aSTRa WEB med kassa, e-handel och digitalt utbildningskort används
  • bokningar och ekonomi ska synliggöras för eleven i Elevcentralen Premium
  • innehar licens för TVL
  • accepterar att STR genomför kvalitetsmätning (NKI) med samtliga kunder som använder Elevcentralen Premium
  • accepterar och undertecknar avtal med STR
  • minst en person (utbildningsledare eller trafikskolechef) genomgår denna kurs
Du ska vara väl insatt i aSTRa webs olika moduler.

Ta med egen laptop med åtkomst till aSTRa WEB! Om du vill tar du också med iPad eller liknande surfplatta samt hörlurar.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

Pris:

1 495 kr exkl moms
Logi och middag på kvällen ingår ej.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Elevcentralen Premium, kravkurs


Gör som många av dina kollegor och uppgradera till Elevcentralen Premium!

”Ett fantastiskt redskap för att få elev, trafiklärare och handledare att jobba mot samma mål.” (citat från tidigare kursdeltagare)

Nu kan du utveckla STR:s egna administartionsverktyg aSTRa WEB med fler funktioner som finns framtaget för att trafikskolan ska att möjlighet till ett proffsigt kundbemötande, en resurs effektiv administration. Det hjälper dig även att lättare klara en granskning av myndigheter.
Elevcentralen Premium innehåller b.l.a ett mer omfattande digitalt utbildningskort och en elevcentral för eleverna med filmer, interaktiva övningar, faktatexter, självärderingar, tips från din egna trafikskola och sluttester. Elevcentralen Premium ger unika möjligheter för lärare och elev att kommunicera. För att lära dig hur materialet fungerar och hur du utnyttjar det mest effektivt har vi tagit fram denna "kravkurs" med förhoppningen om att det ska ge dig de rätta förutsättningarna för att komma i gång. Du måste alltså gå denna kurs för att få tillgång till Elevcentralen Premium. I vänstra kolumnen på denna sida kan du läsa vilka krav som ska vara uppfyllda före kursen.

Mål för kursen är att du ska få verktygen för att komma igång med materialet. Du får även tips på hur du kan hitta ett fungerande arbetssätt med Elevcentralen Premium.

Kursledarna har arbetat med materialet sedan start och är väl insatta i eventuell problematik men framför allt möjligheterna.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
2 dagar 2017-12-11 Landskrona 15 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »