Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Anställd på STR medlemsföretag, ej HED-lärare.

Behörighetskrav:

Utbildare inom tunga behörigheter.

Reservation:

Valideringen genomförs på en för deltagaren lämplig ort. Själva valideringen tar cirka 3 timmar. Valideringsledaren kan validera upp till tre personer per dag och dessa kan i det fallet dela kostnaden.

Pris:

7 700 kr exkl. moms.
Reskostnader och ev. logi för instruktören tillkommer.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Karin Joelsson
0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Validering av erforderliga kunskaper för att få tillträde till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning


Bakgrund
Valideringen är ingen utbildning, utan en mätning och bedömning av kunskapsnivå. Anledningen till detta är att det finns ett krav på att deltagare i STR:s lärarutbildning, för STR YKB delkurs 1, ska vara lärare i Heavy EcoDriving (HED). Orsaken till det kravet är att delkurs 1 kräver att läraren, för att kunna bedöma om deltagaren uppnått kunskapsmålen, måste besitta erforderliga kunskaper. Nu finns det en möjlighet för andra att få tillträde till utbildningen, genom validering av kunskaper som motsvarar den som en HED lärare innehar både teoretiskt och praktiskt.

Valideringen kan visa att deltagaren inte har erforderliga kunskaper och kan därmed inte få tillträde till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning.

Valideringen ger inte deltagaren rätt att bedriva HED utbildning i STR:s regi, utan ger endast rätt att söka till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning.


Hur går valideringen till?
Valideringsledaren kommer att genomföra en teoretisk mätning inom tre kunskapsområden relaterat till bränsleoptimering; miljö, körsätt och teknik. Miljödelen handlar till största del om miljöbelastning, utsläpp och avgaser. Teknikavsnittet handlar bl.a. om olika system för avgasrening samt tekniska lösningar för bränslebesparing.

Den praktiska valideringen sker i deltagarens eget fordon, motsvarande de krav som ställs på provfordon C och D vid förarprov. Fordonet ska vara utrustat med någon form av bränslemätare som visar momentan- medel- och totalförbrukning.

Resultatet delges omedelbart efter att valideringen är genomförd och rapportering sker till STR:s kansli.

Vad händer om jag inte har rätt nivå?
Om deltagaren har brister i både teoretisk och praktiskkunskaps nivå innebär det att deltagaren måste gå en HED-lärarutbildning för att få möjlighet att söka till STR YKB delkurs1 lärarutbildning. Utfallet av valideringen kan även ge svaret att deltagaren behöver förbättra sina teoretiska eller praktiska kunskaper för att kunna söka till STR YKB delkurs 1 lärarutbildning. Detta kan innebära att deltagaren deltar i vissa delar av HED-lärarutbildningen.

Var genomförs valideringen?
Valideringen genomförs på en för deltagaren lämplig ort. Själva valideringen tar cirka 3 timmar. Valideringsledaren kan validera upp till tre personer per dag och dessa kan i det fallet dela kostnaden.

Vid intresse och anmälan kontakta:
Karin Joelsson
0418-40 10 00
e-post: kurs@str.seKurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »