Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare främst inom B-utbildning, men även du som är lärare på andra behörigheter är välkommen.

Behörighetskrav:

STR medlemsföretag och dess trafiklärare.

Ta med surfplatta eller liknande för internetåtkomst.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
STR reserverar ett antal rum på aktuellt hotell för kursen. Dessa finns i normala fall reserverade fram till 30 dagar före kursstart. Därefter finns ingen garanterad logi på aktuellt hotell. I de fall en kurs eller konferens är förlagd på anläggning utan logi hänvisar vi till våra avtalshotell, som då alltid finns på gångavstånd från kursen.
STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

Pris:

3995kr exkl moms.
Logi och eventuell middag på kvällen ingår ej.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

B lärare: världens bästa arbete!


"Strävan efter att ständigt bli bättre är viktigare än att vara bäst, som inte kräver mer än att andra är sämre" (citat Scherp, 2013)

Vad är kvalitativt god undervisning för dig?
Reflektera även över din lärarstil – hur upprätthåller du elevernas förtroende för dig som lärare?
Vad uppskattar dina elever hos dig?
Vilka är de största utmaningarna för dig som lärare?
Vad skulle du vilja utveckla i din lärarroll/ profession?

Vill du utveckla din teoriundervisning och dina körlektioner? Vi kommer att jobba med de kunskapsmål som eleverna inte kan nå på egen hand, utan där en pedagog måste finnas för att ta eleven vidare.

Tanken med kursen är att du ska få jobba med avsnitt som du redan utför i ditt dagliga arbete, men åstadkomma en förskjutning mot de högre kunskapsnivåerna som finns i Kursplan B och GDE matrisen. Du ska få utveckla undervisningen så att alla elever blir utmanade i sitt lärande, även de högpresterande.

Några exempel av vad som ingår i kursen:
- Aktiva verb
- Självvärdering
- Olika kunskapsnivåer

Vi kommer även att jobba med:
- Lag
- Förordning
- Föreskrift

Under kursen kommer du att skapa en egen handlingsplan, som du sedan ska genomföra efter kursen.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »