Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Kursen vänder sig i första hand till trafiklärare, utbildningsledare samt övrig personal på trafikskolan som möter elever med läs- och skrivsvårigheter, ADHD, Asperger, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter m.m.

Behörighetskrav:

STR medlemsföretag och dess anställda.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

Pris:

3-dagar
5 350 kr exkl. logi och ev. måltider på kvällarna.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Anpassad körkortsundervisning och prov


Vill du jobba med anpassad körkortsutbildning och vända dig till elever med inlärningssvårigheter?

- "Nu har du halkat efter med teorin, du måste sätta fart med den."
- "Vad är du klar med i teorin? Du måste jobba mer med teorin, du ligger långt före i körningen."
- "Nej, jag kan inte boka dig till prov. Körningen är visserligen klar men du har inte gjort någon teori?"
- "Du får schemalägga när du ska jobba med teorin också... "
- "Du får inte ta en enda körlektion mer innan du är klar med teorin, ok?"


Känner du igen replikerna ovan? Varje trafiklärare har sagt åtminstone en av dem någon gång till en elev. Du kanske t.o.m. har någon elev som har lagt av med körkortet för att det var så ”motigt” med teorin? Men var ligger problemet egentligen? Inte är det väl så att ca 25% av Sveriges körkortselever bara är lata? Nej, här finns det nog någan annan anledning...

Du möter kanske dagligen elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och/ eller olika inlärningssvårigheter. Enligt organisationen Attention så är bemötandet på trafikskolan högst ojämnt och olika.

Kursen är tänkt för att öka medvetenheten hos STR:s medlemsföretag och dess anställda kring NPF (neuropsykiatisk funktionsnedsättning) och att de som arbetar med elever med NPF ska få ökad trygghet i sitt arbete, en djupare förståelse för problematiken och bli stärkt i sin roll att möta elever med olika behov.
Deltagaren ska under kursen ha skapat sin egen ”verktygslåda” för att bättre kunna tillgodose elevers olika behov.

Ur kursinnehållet:
  • Vad är NPF?
  • Vad är anpassat prov?
  • Verbal, visuell och kinetisk undervisning.
  • Att ge och ta feedback.
  • Ett coachande förhållningssätt
Kursen pågår i tre dagar, där första dagen startas upp med att vi berättar om vad ett anpassat prov är och hur det kan se ut. Därefter följer en genomgång av hur man bistår en elev med en ansökan till anpassat prov. Vi kommer även utföra de tester som våra kunder ska kunna få hjälp av från dig.
Under dag 2 och 3 arbetar vi mycket med fallbeskrivningar, pedagogiska tips och verktyg i form av grupparbeten.

Bemöt alla elever som vem som helst, men behandla varje elev som unik.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
3 dagar 2017-12-06 Göteborg 10 Info

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »