Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Kursen vänder sig i första hand till personal på trafikskolan som hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter, ADHD, Asperger, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, m.m. att ansöka om förlängt eller muntligt prov på Trafikverket.

Behörighetskrav:

STR medlemsföretag och dess anställda.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

Pris:

1 895 kr exkl. moms

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Anpassat kunskapsprov


Syfte med kursen är att öka medvetenheten kring hur man ansöker om ett anpassat kunskapsprov på Trafikverket och hur ett sådant prov går till.
Kursen ska ge möjlighet för trafikskolan som har någon eller några ur personalgruppen att bistå elever med ansökan och tester för anpassat kunskapsprov.

Målet med kursen är att trafikskolan ska stärkas i att möta elever med olika behov.

Kursinnehåll:
Vad är anpassat prov? Och hur kan ett anpassat prov se ut?
Det bli genomgång av hur man bistår en elev med en ansökan till anpassat prov. Vi kommer även utföra de tester som våra kunder ska kunna få hjälp av från dig.

Bemöt alla elever som vem som helst, men behandla varje elev som unik.

Information från Trafikverket:
Den som skriver ett intyg om läs- och skrivsvårigheter måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.
Exempel på personer med sådan kunskap är speciallärare eller specialpedagoger, personal på vissa trafikskolor eller logopeder och andra specialister inom området.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om tester hur ansökan ska ske: www.trafikverket.se


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
1 dag 2017-12-06 Göteborg 3 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »