Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Lärare inom YKB fortbildning.

Behörighetskrav:

C, CE, D eller DE sedan två år eller goda kunskaper av transportsektorn, eller goda kunskaper inom friskvård och hälsa. Minst 6 månaders dokumenterad erfarenhet av vuxet lärande (heltid), alternativt minst 6 månaders heltidsstudier med pedagogisk inrikting (eftergymnasial). Allt måste intygas vid påanmälan till Transportstyrelsen som sker efter att kursen är genomförd.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
STR reserverar ett antal rum på aktuellt hotell för kursen. Dessa finns i normala fall reserverade fram till 30 dagar före kursstart. Därefter finns ingen garanterad logi på aktuellt hotell. I de fall en kurs eller konferens är förlagd på anläggning utan logi hänvisar vi till våra avtalshotell, som då oftast finns på gångavstånd från kursen.
STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

Pris:

5 875 kr per person exkl moms.
Kostnader för logi, resor och eventuell middag på kvällen tillkommer.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning YKB delkurs 4


Är du kursledare för YKB?
Tycker du att avsnittet om ergonomi och hälsa kan vara svårt att förmedla på ett bra sätt?
Hyr du kanske in externa lärare just för detta?


Nu har du chansen att förbättra dina egna kunskaper inom området för att kunna hålla en större del eller hela kursen själv. Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 4, "Ergonomi och hälsa".

Ur kursens innehåll:
  • Livsstil – fysisk kondition, kost, hälsa, alkohol och andra droger
  • Sömn och hälsa – stress, balans mellan arbete fritid, arbets- och vilocykeln, frisk och riskfaktorer
  • Ergonomi – använd kroppen rätt, arbetsrelaterade olyckor
  • Hot och våld – personlig säkerhet
  • Första hjälpen – olycksplatsen, rapportering och LABC
Kursen innehåller även genomgång av lärarmaterial, kursplan och undervisningsplan samt tips och råd för genomförande av delkurs 4.

Kursledare är Camilla Rova som jobbar med utbildning, föreläsning och coachning inom hälsa, stresshantering och personlig utveckling. Hon är utbildad kock och kostrådgivare och har även gått flertalet utbildningar med kognitiv inriktning som t.ex. coach, stress-och friskvårdsterapeut och mental träning.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
2 dagar 2018-03-14 Sthlm m omnejd 13 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »