Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Lärare som arbetar med mc-utbildning, Risk 1 och/eller 2 A inom STRs medlemsföretag.

Behörighetskrav:

Behörig mc-lärare inom STRs medlemsföretag, eller anställd inom medlemsföretag som vill utveckla sin egen körning.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås.

Logi bokas och betalas av deltagaren själv. Logi finns reserverat på angivna hotell till 30 dagar före kursstart, uppge STR MC vid bokning.

Pris:

Två dagars kurs. Pris 3950 kr, gäller endast STR medlemsföretag

Avbokningsvillkor:

Vid frånvaro eller avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 80% av kursavgiften. Faktiska kostnader för bokad middag vid avbokning senare än detta datum.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Fortbildning/ kompetensutveckling mc 2017


Dagarna är ämnade som fortbildning för samtliga områden inom mc-utbildningen. Kursen genomsyras av att vi som lärare ska utbilda självmedvetna och självvärderande mc-förare.

Kursledare är STRs mc-instruktörer.

Syfte och mål:
  • Att fortbilda dig själv och där igenom kvalitetshöja din utbildning hemma på skolan
  • Att fördjupa dig i hur du påverkar motorcykelns stabilitet i olika moment
  • Att du som lärare genomför övningar och på så sätt stundtals få upplevelser ur elevperspektiv
  • Att du som lärare får tips om hur du kan jobba med elevens körbeteende och bli mer kunnig på att verklighetsanknyta manöverkörningen
  • Att du som lärare blir medveten om möjligheterna med nya mc-materialet, som ett viktigt verktyg i utbildningen
  • Att du får ta del av kollegornas erfarenheter och kunskaper


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »