Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Denna uppdatering vänder sig till EcoDriving-lärare som vill uppdatera sig på ämnet och för att kunna fortsätta genomföra en EcoDriving-utbildning gentemot kunder.

Behörighetskrav:

Behörig EcoDriving-lärare.

Reservation:

Först till kvarn gäller! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

Pris:

2 695 kr exkl moms per person, STR-medlem
3 235 kr exkl moms per person, ej STR-medlem
(med reservation för eventuella prisändringar)

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

EcoDriving uppdatering


Elbilar och ny teknik på stor frammarsch! Det blir mer och mer vanligt att våra EcoDriving-kunder kör automatväxlade fordon och att man använder fordon för alternativa drivmedel som t.ex. biogas. Elbil blir också allt vanligare och antas uppta en större del av fordonsparken. Hur hanterar du dessa kunder? Hur lär man kunden att köra mer energieffektivt i en elbil? Vad är det för skillnad på elbil och hybridteknik?

STR vill självklart kunna erbjuda alla våra kunder en värdefull utbildning med de senaste rönen inom området och därför vill vi genom denna uppdatering förse er med både kunskap och argument. Vi hoppas att er EcoDriving-utbildning till kund ska ge er ytterligare ett ben att stå på i er verksamhet.

En viktig del av arbetet med ”EcoDriving” idag är att kvalitetssäkra denna utbildning och därför kallas alla EcoDriving-utbildare på personbil kontinuerligt till en obligatorisk uppdatering för att få behålla sin behörighet.

Syftet med uppdatering är att kvalitetssäkra EcoDriving genom att uppdatera och kompetensutveckla behörig EcoDriving-lärare.
Målet är att efter denna uppdatering ska EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna fortsätta genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget EcoDriving-koncept - även på fordon med alternativa drivmedel och ny teknik.


Kursinnehåll:
  • Miljömål, "Färdplan 2030"
  • Elbilar
  • Hybridteknik
  • Automatväxlat
  • Praktisk körning med elbil
  • Erfarenhetsutbyte
  • Framtid och utveckling
Kursledare är Joakim Gudmundsen och Magnus Karlsson.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen under våren:
- "Skulle kunnat haft några timmar till, dagen gick alltför fort."
- "Bra information."
- "Jag brukar sällan ge full pott men det var superbra!"


VÄLKOMMEN!


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »