Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare eller gymnasielärare med körkortsbehörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och/ eller DE.
Trafiklärare ska ha arbetat som detta i minst 12 månader för att få genomföra körtest på Trafikverket, (gäller ej gymnasielärare).

Behörighetskrav:


Trafiklärare:
 • Du ska uppfylla kraven i förskriften VVFS2006-65 (ha arbetat som trafiklärare i minst ett år och inneha yrkeskompetens-bevis)
 • Kopia på avlagt och godkänt körtest vid Trafikverket ska skickas till STR Service AB i samband med kursanmälan! (Observera att om din utbildning ska gälla både C och D behörighet ska körtest avlagts för båda)
  Körtestet bokar du via Trafikverkets Förarprovskontor, tel. 0771-17 18 19. När du bokat tiden skickar Trafikverket ett inbetalningskort på avgiften.
Trafiklärare och gymnasielärare:

 • Du ska ha genomfört en förarkurs i Heavy EcoDriving, och detta ska styrkas med ett intyg.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

Pris:

68 540 kr exkl moms per person, STR-medlem
82 250 kr exkl moms per person, ej STR-medlem.

Priset inkluderar kursmaterial och tidsbegränsat licenserat material.

Kostnader för resor, boende och måltider ingår ej.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Karin Joelsson
STR Service AB
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning för behörighet på tunga fordon


Denna behörighetskurs på minimum 100 timmar ger dig möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning på tunga behörigheter, dvs. C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D och/eller DE. Utbildningen står under Transportstyrelsens tillsyn.
KURSBONUS: Efter komplett genomförd utbildning har du även kompetens som Heavy EcoDriving instruktör och lärare för Yrkeskompetensbevis (YKB). För det sistnämnda krävs dock att du innehar den kompetens Transportstyrelsen kräver för att få arbeta som lärare för YKB.

Det läggs stor vikt på ämneskunskap, pedagogik och metodik och det förutsätts att deltagarna redan har mycket goda kunskaper på det praktiska området för att bland annat kunna demonstrera övningar.

Kursen är uppbyggd enligt kursplan i förskriften TSFS 2011:22, 23, 24 och 25.

Kursen genomförs i fyra delar fördelat i ordning:
 • teori, fem dagar
 • teori, fyra dagar
 • prakitk, två dagar, (ordnas av deltagaren och ingår ej i kursavgiften)
 • teori, fem dagar
Samtliga delar måste genomföras av deltagaren och minst 100 timmars närvaro krävs för att bli godkänd som tunglärare på kursen. Kursen är upplagd så att den som enbart vill bli HED eller YKB lärare kan delta vid vissa delar, det innebär att deltagarantalet kommer att vara olika under dagarna och du får möjlighet att ta del av redan godkända tunglärares erfarenheter.

Vi delfakturerar kursen vid fyra tillfällen. Första faktureringen sker direkt vid anmälan för säkerställande av plats och material, därefter faktureras resterande efter varje genomförd kursdel.

Kursen innehåller även kvällsarbete och hemuppgifter.
Deltagare ska ta med följande till kursen (teoretiska delar):
 • Dator
 • Skyddsskor
 • Kursmaterial (tidigare utskickat via mail eller post)
 • Personligt utbildningskort (tillhandahålls dag 1)
 • Åtkomst till licenserat material

  Kursen genomförs i Falkenberg, och för boende rekomenderas följande:
  • 59:ans B&B*, tel 070-264 78 96
  • Röda huset B&B*, tel 0703 491 015
  • Hotell Hamngatan 27
  • Skrea camping, tel 0346-171 07
  * har rabatterade priser, uppge Murtans trafikskola vid bokning

  Kursledare är Joakim Gudmundsen, Jerker Axelhed och Roger Berger.


  Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

  Information om Personuppgiftslagen

  STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

  Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
  Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

  Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

 • Läs mer »