Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Lärare inom YKB fortbildning, men även lärare inom YKB grundutbildning är välkomna.
Utbildning sker tillsammans med studerande på lärarutbildning för tunga behörigheter.

Behörighetskrav:

Dokumenterad erfarenhet av transportbranschen inom C och/eller D behörighet, alternativt lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon utbildningsverksamheten gäller sedan minst 2 år.

Dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren eller genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning sammalagt 6 månaders heltidsstudier.

Med intyg bestyrka deltagande på en YKB delkurs 5.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

Pris:

5 975 kr per person exkl moms (STR medlem).
Kostnader för licens YKBLM, måltider, boende och resor tillkommer.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Service AB, telefon 0418-401000 eller
e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning YKB delkurs 5


Kursen vänder sig till dig som ska vara ansvarig eller kursledare för YKB fortbildning delkurs 5, trafiksäkerhet/ kundfokus.
Kursens syfte är att du som lärare ska bli medveten om de förarbeteenden och attityder som är särskilt viktiga för yrkesförare.
Målet med kursen är att du ska kunna bedriva en undervisning så att dina kursdeltagare utvecklar attityder och bettenden som bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Kursen genomförs i Falkenberg, och för boende rekomenderas följande:
  • 59:ans B&B*, tel 070-264 78 96
  • Röda huset B&B*, tel 0703 491 015
  • Hotell Hamngatan 27*
  • Skrea camping, tel 0346-171 07
* har rabatterade priser, uppge Murtans trafikskola vid bokning

Kursledare är Joakim Gudmundsen, Jerker Axelhed och Roger Berger.

OBS! Kursdeltagare och dess företag/arbetsgivare bör ha tecknat licensavtal för STR YKB lärarmaterial (YKBLM) innan utbildningen om man inte redan har det. För information om licensvtal och beställningssedel ta kontakt med STR Kundservice, 0418-40 10 00.

Ta med egen dator!Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »