Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare inom STR.

Behörighetskrav:

Du bör ha genomgått kurs i praktisk körbedömning tidigare eller har utfört körbedömning på hemorten utan föregående utbildning.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås.

Logi bokas och betalas av deltagaren själv.
STR har avtal med Nordic Choice nr 60420811 eller Scandic nr D359114188.

Pris:

2-dagar, 4370 kr exkl moms, resa och logi

Avbokningsvillkor:

Vid frånvaro eller avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 80% av kursavgiften.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Körbedömning av körkortslämplighet efter sjukdom eller skada


Många är beroende av bilen för att livet ska fungera. Det kan vara en katastrof att förlora körkortet till följd av sjukdom eller skada. Vanliga ärenden, som att åka och handla, blir plötsligt väldigt svåra.

Hur påverkas bilföraren – och hur gör du?

Den här kursen riktar sig till dig som är trafiklärare och arbetar med praktisk körbedömning efter sjukdom eller skada. Målet är att du ska få kunskap och förståelse för lagar och regler samt lära dig mer om hur sjukdom och skada kan påverka en bilförare.
Du ges även kunskap i att planera och genomföra körbedömningar för att sedan tolka och förmedla resultatet. Kursen arrangeras av STR och Mobilitetscenter.

Ur kursinnehållet:
 • Lagar och regler kring trafikmedicin och körkortsmedicinska utredningar
 • Konsekvenser av skada/sjukdom – motorik och kognition
 • Att bestämma turen – körslingans utformning och innehåll
 • Säkerhet i bil
 • Praktiska exempel/filmer från verkligheten
 • Skillnad bedömning – träning
 • Att återkoppla och förmedla resultat – muntligt och skriftligt
 • Checklista för utförande och dokumentation

Kursledare:
Helena Selander och Ingrid Bolin från Mobilitetscenter.
Helena är arbetsterapeut med mångårig erfarenhet av körkortsmedicinska utredningar och har även forskat inom området. Ingrid är arbetsterapeut och verksamhetschef på Mobilitetscenter.

Övriga medverkande: Arbetsterapeuter på Mobilitetscenter. Lasse Blomstrand, trafiklärare med mångårig erfarenhet av körbedömningar samt medverkande i projekt för friska äldre förare.

Om Mobilitetscenter
Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med unika resurser och stor kompetens i frågor om funktionsnedsättning och bilkörning - bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet. Mobilitetscenter utför körkortsmedicinska utredningar samt utredning av behov av bilanpassning. Utredningarna utförs av legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området. Mobilitetscenter bedriver också projektverksamhet, i egen regi eller i samarbete med andra aktörer samt erbjuder inom utbildningsinsatser i verksamhetsområdet.

Läs mer på MobilitetscenterKurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
 • uppfylla gällande lagkrav
 • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
 • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »