Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Denna utbildning vänder sig till trafiklärare för behörighet B som vill uppdatera sig i ämnet.

Behörighetskrav:

Trafiklärare behörighet B

Reservation:

Först till kvarn gäller! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)


Best Western The Public Hotel i Åkersberga lämnar 15 % rabatt då ni uppger ”STR Service AB” vid bokning.

Pris:

1 995 kr exkl moms per person, STR-medlem
(med reservation för eventuella prisändringar)

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Elbil på trafikskolan?!


Elbilar och ny teknik på stor frammarsch! Vad är det som gäller? Det blir mer och mer vanligt att våra körkortselever väljer utbildning med automatväxlade fordon och att man använder fordon för alternativa drivmedel. Elbil blir allt populärare och antas uppta en större del av fordonsparken framgent. Hur hanterar du detta i din körkortsutbildning och vad erbjuder du dina kunder? Utbildar du i automatväxlat fordon? Hur lär man kunden att köra mer energieffektivt i en elbil? Vad är det för skillnad på elbil och hybridteknik?

STR vill självklart hjälpa dig att hänga med i utvecklingen och erbjuder därför en värdefull utbildning med de senaste rönen inom området till er trafiklärare inom behörighet B. Förutom fakta och information om elbilar lyfter vi frågan kring infrastruktur och laddstationer, "räckviddsångest" och ekonomiska aspekter. Det finns även gott om tid för praktisk tillämpning på kursen, dvs. alla deltagare får möjlighet att köra elbil.

Kursinnehåll:
  • Miljömål, "Färdplan 2030"
  • Elbilar
  • Hybridteknik
  • Automatväxlat
  • Praktisk körning med elbil
  • Erfarenhetsutbyte
  • Framtid och utveckling
Kursledare är Joakim Gudmundsen och Johanna Edelönn samt Magnus Karlsson som ansvarar för den praktiska körningen under dagen.

Hur kommer nästa generation att se på bilen och mobilitet?
Är dina körkortselever redan där "i tanken"?Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »