Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare/utbildare/lärare

Behörighetskrav:

  • lärare som har behörighet och dokumenterad god vana att framföra fordon som kräver D, C, CE behörighet
  • ha dokumenterad pedagogisk utbildning av fordonslag som utbildningen avser (gymnasielärare, trafiklärare eller motsvarande)
  • kan planera och genomföra praktiska och teoretiska lektioner (teoretiska lektioner i föreläsningsform)
  • ha tillgång i sitt arbete till fordon av det slaget som lärarbehörigheten avser (behörigheten kan avse enbart buss- och/eller lastbil med släp)
  • fordon som används i utbildningen skall vara utrustade med bränslemätare Econen EDM 1404, Scanias nya färddator eller motsvarande
  • ha genomgått Heavy EcoDriving-kurs (inklusive teori).

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Pris:

24 700 kr exkl moms per person, STR-medlem
34 500 kr exkl moms per person, ej STR-medlem

Licens till EDLM tillkommer.

Kostnader för logi, måltider och resor ingår inte i kurspriset, utan bekostas av kursdeltagarna själva.

Avbokningsvillkor:

Först till kvarn gäller! Max 8 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & konferens
0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning: Heavy EcoDriving


Lärarutbildning för att erhålla behörighet som Heavy EcoDriving-lärare.

Målet är att efter denna lärarutbildning ska Du som Heavy EcoDriving-lärare självständigt och professionellt kunna genomföra utbildning på marknaden enligt STR:s eget Heavy EcoDriving-koncept.

Utbildningen kommer att innehålla både teori och praktik. Teori där vi bland annat går igenom miljö, körsätt, teknik men även hur man säljer till kund och hur man anpassar utbildningen efter målgruppen. På den praktiska delen ägnar vi oss åt tillämpningen ute i fordonet genom att träna på hur en utbildning går till, skallkrav, protokoll och att använda bränslemätaren Econen.

I utbildningen ingår även mycket eget arbete, både individuellt och i grupp.
Tänk på att planera in tid för kvällsuppgifter - boende på hotellet rekommenderas.

OBS! Kursdeltagare och dess företag/arbetsgivare bör ha tecknat licensavtal för Heavy EcoDriving lärarmaterial (HEDLM) innan utbildningen om man inte redan har det (alternativt YKBLM). Information om licensvtal och beställningssedel hittar ni på www.str.se/edlm eller ta kontakt med STR Kundservice, 0418-40 10 00.

Ta med egen dator!

Tänk också på att du som deltagare ska ha genomgått en Heavy EcoDriving-kurs innan lärarutbildningen, inklusive teori!Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »