Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Lastbilsförare och bussförare.

Behörighetskrav:

Giltig legitimation medtages.
Närvaro under hela kurstiden är obligatorisk.

Reservation:

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Pris:

1 600 kr exkl moms per person. Vid utbildning på söndagar tillkommer 100%.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

STR Kurs & konferens
tel. 0418-40 10 00
e-post: kurs@str.se

STR YKB fortbildning, delkurs 5, Trafiksäkerhet och kundfokus


Kursdeltagaren uppdateras på säkerställande av passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Kursen behandlar också risker i trafiken, uppträdande vid krissituationer samt hur företagets anseende kan höjas. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt vara medveten om risker i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbete för det egna företagets anseende.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
1 dag 2017-12-07 FALKENBERG 2 Info
1 dag 2018-01-08 Varberg 2 Boka
1 dag 2018-02-10 Varberg 2 Boka
1 dag 2018-02-16 FALKENBERG 2 Boka
1 dag 2018-04-13 HALMSTAD 2 Boka
1 dag 2018-05-12 HALMSTAD 2 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »