Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare eller andra med pedagogisk utbildning inom STR:s medlemsföretag.
STR kontrollerar inte att lärarna uppfyller kraven i föreskriften. Detta ansvar vilar på lärarna och den som får tillstånd att bedriva riskutbildningen.

Behörighetskrav:

Deltagarna förutsätts ha grundläggande förkunskaper i enlighet med den nivå som finns under avsnittet människan i körkortsböckerna.
Du skall innan utbildningstillfället deltagit i en Riskutbildning del 1 för behörighet B.

Efter genomförd lärarutbildning får du ett intyg och dessutom inrapporteras du till Transportstyrelsens centrala register.
De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga, TSFS 2012:40 (den konoliderade versionen innehållen ändringarna TSFS 2016:15)

Reservation:

Först till kvarn gäller. Medlemsföretag har förtur på platserna tom 3 veckor före kursstart. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
STR reserverar ett antal rum på aktuellt hotell för kursen. Dessa finns i normala fall reserverade fram till 30 dagar före kursstart. Därefter finns ingen garanterad logi på aktuellt hotell. I de fall en kurs eller konferens är förlagd på anläggning utan logi hänvisar vi till våra avtalshotell, som då alltid finns på gångavstånd från kursen.
STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88. Vid bokning av hotellrum i Landskrona: uppge STR

Pris:

STR:s medlemsföretag, 4 500 kr/pers exkl moms. Pris för icke medlemmar, 5 400 kr/pers exkl moms.
Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL


Vad kännetecknar en bra riskutbildning?
Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare.

Kursdeltagarna kommer att redovisa vissa delar i grupp. Förberedelser av redovisningen kommer att förläggas på kvällstid dag 1 och 2. Medtag gärna egen dator för att underlätta detta arbete.

Kursen är en del i kravet för att få utbilda i Riskettan B.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
3 dagar 2018-02-06 Stockholm 7 Boka
3 dagar 2018-04-10 Göteborg 23 Boka
3 dagar 2018-04-24 Stockholm 16 Boka
3 dagar 2018-10-09 Stockholm 26 Boka
3 dagar 2018-11-06 Göteborg 26 Boka
3 dagar 2018-12-04 Landskrona 26 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »