Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare med behörighet A1, A2, A

Behörighetskrav:

För att få tillträde till kursen krävs att du uppfyller kraven i förskriften VVFS2006-65

• Kopia på avlagt och godkänt körtest vid Trafikverket ska skickas till STR Service AB i samband med kursanmälan!
Körtestet bokar du via Trafikverkets Förarprovskontor, tel. 0771-17 18 19. När du bokat tiden skickar Trafikverket ett inbetalningskort på avgiften.

• Du ska ha deltagit i Riskutbildning del 1 och 2 för behörighet A och A1 (elevkurs). Detta ska styrkas med ett intyg.

• Du bör ha med dig PVL A, Praktiska verktygslådan mc till kursen.

• Om du inte kan ta med egen mc, så hör av dig till någon mc skola i närheten av, eller den trafikövningsplats där kursen hålls för att få hjälp att hyra motorcykel/utrustning.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
STR reserverar ett antal rum på aktuellt hotell för kursen. Dessa finns i normala fall reserverade fram till 30 dagar före kursstart. Därefter finns ingen garanterad logi på aktuellt hotell. I de fall en kurs eller konferens är förlagd på anläggning utan logi hänvisar vi till våra avtalshotell, som då oftast finns på gångavstånd från kursen.
STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

Pris:

16 900 kr exkl. moms, för anställda på en STR-ansluten trafikskola. För övriga är avgiften 20 080 kr exkl. moms. Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och middag på kvällen tillkommer.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning: Behörighet MC


Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger möjlighet att erhålla lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsen tillsyn.

Stor vikt läggs på pedagogik och metodik, således mindre på praktisk mc-körning. Det förutsätts att deltagarna redan har mycket goda kunskaper på det praktiska området för att bl a kunna demonstrera övningar.
För att du ska få förutsättningar att skapa en målbild över elevens utbildningsväg mot mc-kortet skall du själv ha deltagit i en Riskutbildning del 1 och 2 för behörighet A och A1 (elevkurs).

Kursen är uppbyggd enligt kursplanen i förskriften TSFS 2011:19
Kursen genomförs i två delar tre dagar + tre dagar och båda delarna måste genomföras för att bli godkänd på kursen. Kursen innehåller även visst kvällsarbete.Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
Totalt 6 dagar (3+3 dagar) 2017-10-04 Stockholm/Vallentuna 10 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »