Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Utbildare inom behörighet AM.

Behörighetskrav:

Kursen är endast öppen för personal inom STR:s medlemsföretag.

Innan kursen bör du ha kunskap motsvarande föreskriftens krav för utbildning av AM körkort och förarbevis moped klass II. Innan kursen ska du tagit del av föreskriftens krav i TSFS 2009:12, 2009:14 (välj konsoliderad version, den innehåller ändringar).

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften. STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 16778372 och Scandic hotell, avtalsnummer D 35 911 41 88.

Pris:

STR:s medlemsföretag, 1 995 kr/person exkl moms.
Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika ingår.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättningoch återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kundservice, tel. 0418-40 10 00, e-post: kundservice@str.se

Fortbildning moped


Vad är en bra mopedförare och hur coachar jag en 15-åring?

Fortbildningen syftar till att du som utbildare ska kunna möta eleven utifrån deras nivå, både kunskapsmässigt och åldersmässigt, samt stärka dig som pedagog och därigenom öka förtroendet generellt för AM/ klass II-utbildare.
Fortbildningsdagen innehåller diskussioner och reflektioner kring vad som är en bra mopedutbildning och hur det digitala mopedmaterialet kan utgöra ett verktyg för att stimulera eleven till inlärning.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »