Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare eller andra med pedagogisk utbildning med mc-behörighet.

Behörighetskrav:

• Deltagarna förutsätts ha god kännedom om innehållet i gällande föreskrift TSFS 2009:26

• De verksamheter och de lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla kraven i TSFS 2009:26 för att anses behöriga.

Länk till Transportstyrelsens söksida. Skriv in föreskriftsnummer och sök så kommer resultatet längst ner. Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar.

Reservation:

Först till kvarn gäller och vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
Det brukar av deltagarna anses som ett stort värde att bo på hotellet där kursen hålls, detta för att vara med på korridorsnack och gemenskap även kvällstid o frukost.

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

Pris:

4 995 kr person exkl. moms för anställda på STR-anslutna verksamheter. För övriga är avgiften 6 245 kr/person exkl. moms.
Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Behörighetskurs: Riskutbildning del 1 för mc


Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg så att du själv kan skapa en undervisning avseende riskutbildning del 1 behörighet A.

Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper och förståelse kring problem kopplade till alkohol, andra droger, trötthet samt mc-specifika faktorer och beteenden som medför ökade risker. Utbildningen ska ge möjlighet att reflektera över dessa problem och de egna attityderna till problemen.
Dessutom ges utrymme till kunskaper om övningar och pedagogiska metoder som kan användas för att öka elevernas förståelse för hur det egna körbeteendet påverkar riskexponeringen för en själv och för andra trafikanter. Under hela lärarutbildningen kommer särskild tonvikt läggas vid kursplanens mål.

Denna kurs är en del i det Transportstyrelsen kräver av de lärare som ska bedriva riskutbildning del 1 behörighet A gentemot elever, för att anses behörig. Källa TSFS 2009:26 kap 3.
STR kontrollerar inte att deltagarna uppfyller Transportstyrelsens alla krav, det ansvaret vilar på den enskilde deltagaren.

Länk till Transportstyrelsens söksida. Skriv in föreskriftsnummer och sök så kommer resultatet längst ner. Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
3 dagar 2018-02-06 Stockholm 9 Info
3 dagar 2018-05-15 Göteborg 16 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »