Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare eller andra med pedagogisk utbildning med mc-behörighet inom STR:s medlemsföretag.

Behörighetskrav:

De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga TSFS 2009:26 (konsoliderad versionen innehåller även uppdateringen TSFS 2016:13)

Reservation:

Först till kvarn gäller och vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
Det är av värde att bo på samma hotell som övriga kursdeltagare för att vara med på korridorsnack och gemenskap. Vanliga kursplatser är Gillinge, Stockholm och Stora Holm, Göteborg. Vid kurs på Stora Holm brukar deltagarna bo på Scandic Backadal och vid kurs på Gillinge brukar deltagarna bo på Best Western i Åkersberga, The Public Hotel.
Vid bokning på något av Nordic Choice eller Scandics hotell använd gärna STRs avtalsnummer.
Nordic Choice 60420811
Scandic D 35 911 41 88. Vid boende på Best Western i Åkersberga så kontakta dem via mail eller telefon och uppge ”STR Service AB” så får ni 15% rabatt på bokningen.

Pris:

STR:s medlemsföretag, 4 995 kr/person exkl moms. Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning: Riskutbildning del 1 beh A


Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg så att du själv kan skapa en undervisning avseende riskutbildning del 1 behörighet A. Kursen är en del i Transportstyrelsens krav för att få utbilda i riskutbildning del 1 behörighet A.

Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper och förståelse kring problem kopplade till alkohol, andra droger, trötthet samt mc-specifika faktorer och beteenden som medför ökade risker. Utbildningen ska ge möjlighet att reflektera över dessa problem och de egna attityderna till problemen.
Dessutom ges utrymme till kunskaper om övningar och pedagogiska metoder som kan användas för att öka elevernas förståelse för hur det egna körbeteendet påverkar riskexponeringen för en själv och för andra trafikanter. Under hela lärarutbildningen kommer särskild tonvikt läggas vid kursplanens mål.

STR erbjuder kursen endast för STR:s medlemsföretag. Vi kontrollerar inte att lärarna uppfyller kraven i föreskriften. Detta ansvar vilar på lärarna och den som får tillstånd att bedriva riskutbildningen.

De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga (TSFS 2009:26).

1. ha giltigt körkort med behörighet A och B,
2. ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren och ha vana och skicklighet att köra motorcykel,
3. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid riskutbildning
4. ha genomgått särskild lärarutbildning (STR:s kurs enligt denna inbjudan), och
5. är godkänd som trafiklärare för motorcykel eller ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år samt ha ett godkänt praktiskt test enligt VVFS 2006:65.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »