Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Samtliga anställda på trafikskolan som ska kunna genomföra en synscreening och rapportera till Transportstyrelsen eller registrera direkt på Körkortsportalen.

Behörighetskrav:

Kursen är endast öppen för personal inom en STR Trafikskola. Då det är en behörighetskurs behöver du kunna legitimera dig vid kursstart, så glöm inte att ta med legitimation.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften. STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

Pris:

1 995 kr (exkl. moms). Lunch, kaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende och resor tillkommer.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Behörighetskurs: Synscreening


Kursens teoretiska del belyser bland annat synfunktion, vanliga sjukdomar som drabbar synförmågan, synens betydelse i trafiken samt regelverket. Innan kursen bör du ha tagit del av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125, Kat 16 Synprövning..

Den praktiska delen innebär övningar i handhavande av appartur för prövning av synskärpa, synfält och undersökning av ögonrörlighet samt ifyllande av protokoll för undersökningen.

Kursledare:
Anders Behndig, professor, Inst. för klinisk vetenskap/oftalmiatrik, Umeå Universitet
Synscreeningsutrustning kan beställas via Essilor AB, E-mail info@essilor.se

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
1 dag 2018-03-19 Stockholm/Vallentuna 18 Boka
1 dag 2018-06-11 Stockholm/Vallentuna 20 Boka
1 dag 2018-10-08 Stockholm/Vallentuna 21 Boka
1 dag 2018-12-03 Stockholm/Vallentuna 21 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »