Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Trafiklärare eller andra med pedagogisk utbildning med mc-behörighet.

Behörighetskrav:

Har giltigt körkort med behörighet A under hela kurstillfället.

Deltagarna förutsätts ha god kännedom om gällande föreskrift TSFS 2009:26 (den konsoliderad versionen innehåller även uppdateringar).

De verksamheter och de lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla kraven i TSFS 2009:26 för att anses behöriga.

Du ska ha med dig mc och komplett skyddsutrustning, allt i bra skick, till kursen. Om du fraktar det med dig eller hyr av trafikövningsplats/mc-skola i närheten av kurstillfället är upp till dig. Men lös allt innan kursstart.
Det går bra om två personer delar på en motorcykel. Kvalitetskontroll av mc och skyddsutrustning kommer att ske på plats. Tänk på att delar av kursen genomförs i lektionssal vilket kräver ”inomhuskläder”.

Reservation:

Först till kvarn gäller och vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
Det brukar av deltagarna anses som ett stort värde att bo på samma hotell som övriga kursdeltagare, detta för att vara med på korridorsnack och gemenskap även kvällstid o frukost.
Vid kurs på Stora Holm brukar deltagarna bo på Scandic Backadal och vid kurs på Gillinge brukar deltagarna bo på Best Western The Public i Åkersberga

STR har avtal med:
Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)
Best Western The Public i Åkersberga (lämnar 15 % rabatt då ni uppger ”STR Service AB” vid bokning)

Pris:

12 300 kr exkl. moms för anställda på STR-ansluten trafikskola. Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursmaterial ingår.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Lärarutbildning: Riskutbildning del 2 behörighet A


Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper och förståelse för hur hastighet, förarbeteende, fordon och väg kan påverka trafiksäkerheten vid motorcykelkörning, samt utveckla kunskaper om vanliga olyckssituationer och möjligheterna att undvika dessa.

Deltagarna ges goda möjligheter förstå vilka undervisningsmetodiker och vilka pedagogiska metoder som kan användas för att uppnå de mål som anges i TSFS 2009:26 5 kap. för del 2. Kunskapen ska kunna användas för att anpassa utbildningsmetoder efter elevens behov så att det blir möjligt att påverka värderingar och attityder hos den som genomgår riskutbildning.

Denna kurs är en del i det Transportstyrelsen kräver av de lärare som ska bedriva riskutbildning del 2 behörighet A gentemot elever för att anses behörig, källa TSFS 2009:26 kap 3.
STR kontrollerar inte att deltagarna uppfyller Transportstyrelsens alla krav, det ansvaret vilar på den enskilde deltagaren.

Kursen erbjuds under fem dagar och innehåller även kvällsuppgifter.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
5 dagar 2018-03-12 Göteborg 19 Boka
5 dagar 2018-09-10 Stockholm/Vallentuna 20 Boka

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »