Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som sköter den dagliga administrationen på trafikskolan och som har testat aSTRa WEB i "demoföretaget".

Behörighetskrav:

Kursen kräver att deltagaren har grundläggande dator- och administrationsvana från trafikskolan samt har arbetat i "demoföretaget" i aSTRa WEB med kassa, bokning och elevadministration.

Behöver du få installerat "demoföretaget" kontaktar du Helpdesk via e-post: helpdesk@str.se

STR tillhandahåller datorer vid utbildningstillfället.

Reservation:

1 deltagare/trafikskola vid stor efterfrågan av kursen.

Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften. STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

Pris:

1 850 kr exkl. moms.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & Konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

aSTRa WEB


Affärssystemet som är framtaget för trafikskolor. Med hjälp av aSTRa WEB kan du skapa ordning och struktur både för dina kunder, medarbetare och revisor.

Tillhör du dem som tycker att det är svårt att sätta sig in i de digitala verktygen och har svårt att se hur de olika elev-plattformarna kan fungera och hänga ihop med aSTRa WEB?
En dag med en väl insatt instruktör hjälper dig att förstå och komma vidare i ett system som egentligen "har allt - men bara nyttjas lite".

För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb.se och titta på vår demofilm, samt ladda ner produktblad, manual och filmer.

Målet med kursen är att komma igång med aSTRa WEB och Elevcentralen på trafikskolan. Under dagen kommer vi att gå igenom grunderna i aSTRa WEB, Elevcentralen, kassan och skillnader mellan tidigare aSTRa och aSTRa WEB.
Kursen kommer att vara lärarstyrd med en del praktiska övningsmoment.


Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »