Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Interimistiskt invalda medlemmar, men även övriga medlemmar är välkomna att anmäla sig till kursen.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Pris:

6 000 kr exkl. moms. I priset ingår förutom kursen, mat, tre övernattningar och resor överstigande 1500 kr.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Kurs & konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Företags- och förbundsutbildning


STR Företags- och förbundsutbildning syftar till att stärka dig som företagsmedlem i STR. Kursen innehåller bland annat förbundsinformation, företagsekonomi, marknadsföring och företagsjuridik - allt anpassat för dig som medlem i STR.

Innehåll
• STR i framtiden och du som medlem
• Budget – är det nödvändigt?
• Hur mår företaget?
• Hur kan jag öka lönsamheten i företaget?
• Skatter, avgifter, bokföring – har du koll?
• Ekonomiskan begrepp
• Vilka rättigheter/skyldigheter har du mot eleverna?
• Vad händer med företaget om livssituationen förändras?
• Anställda och/eller konsulter?

Utbildningen är obligatorisk för interimistiskt invalda medlemmar.
Genomgången utbildning under interimstiden för ny medlem är ett krav för fortsatt medlemskap i STR.

Kursen är helpension. Där ingår tre övernattningar i enkelrum på Hotell Öresund i Landskrona, tre gemensamma middagar på kvällarna samt övriga måltider enl programmet.
Halva kursavgiften faktureras efter genomförda utbildningsdagar och återstående kursavgift faktureras månaden efter.

Transporter till och från Landskrona bokas och bekostas av deltagaren. STR ersätter resekostnader överstigande 1 500 kr.
Resa enligt STR:s resepolicy.
STR-resepolicy

Faktura på resekostnader överstigande 1 500 kr skickas till:
STR Service AB, Järvgatan 4, 261 44 Landskrona
OBS! Bifoga kopia på resekvitton!

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »