Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Förtroendevalda inom STR kallas till mötet. Övriga medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande till mötet.

Pris:

Medlemmar exkl förtroendevalda betalar 325 kr exkl moms för ett dagpaket innehållande fm fika, lunch och em fika.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än två veckor före konferensstart debiteras företaget för de bokningar där kostnaden kvarstår trots avbokningen.

Förfrågningar:

Kurs & konferens, tel. 0418-40 10 00, e-post: kurs@str.se

Fullmäktigemöte


Förtroendevalda inom STR kallas till mötet. Övriga medlemmar är välkomna att anmäla sitt deltagande till mötet.

Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar
1 dag 2017-11-24 MALMÖ 26 Info

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »