Länkar till våra övriga sidor:

Kursfakta

Målgrupp:

Lärare inom YKB fortbildning, men även lärare inom YKB grundutbildning är välkomna.
Utbildning sker tillsammans med studerande på lärarutbildning för tunga behörigheter.

Behörighetskrav:

Heavy EcoDriving-lärare

Dokumenterad erfarenhet av transportbranschen inom C och/eller D behörighet, alternativt lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon utbildningsverksamheten gäller sedan minst 2 år.

Dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren eller genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning sammalagt 6 månaders heltidsstudier.

Med intyg bestyrka deltagande på en YKB delkurs 1.

Reservation:

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

Pris:

4 100 kr exkl moms (STR-medlem).
Kostnader för licens YKBLM, måltider, boende och resor tillkommer.

Avbokningsvillkor:

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Förfrågningar:

Pia Söderlund/Karin Joelsson

Lärarutbildning YKB delkurs 1


Utbildning för lärare som ska arbeta med YKB fortbildning "Miljökörning Heavy EcoDriving YKB" delkurs 1.

Utbildningen är en dag, exkl förberedelsearbete.
Deltagaren ska bli väl insatt i kursplanen för YKB fortbildning.

Utbildningen syftar till att deltagaren ska få god kännedom om kursplanens mål för Yrkeskompetensbevis fortbildning. Deltagaren får kännedom om hur STR:s material för YKB fortbildning är upplagt och tänkt att användas, samt få möjlighet att träna på olika metoder för att nå kursplanens mål.

Närvaro under hela kurstiden krävs.

Kursledare är Joakim Gudmundsen, Jerker Axelhed och Roger Berger.

OBS! Kursdeltagare och dess företag/arbetsgivare bör ha tecknat licensavtal för STR YKB lärarmaterial (YKBLM) innan utbildningen om man inte redan har det. För information om licensvtal och beställningssedel ta kontakt med STR Kundservice, 0418-40 10 00.

Ta med egen dator!Kurslängd Startdatum Kursort Platser kvar

Information om Personuppgiftslagen

STR Service AB (STR Service AB, Järvgatan 4, 0418-401000, 556059-9739, info@str.se) lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.

Uppgifterna används för att
  • uppfylla gällande lagkrav
  • uppdatering av den individuella kursdeltagarens utbildningsplan
  • fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser
Ifråga om uppgifter avseende eventuell allergi används detta för att enklare planera måltider, mellanmål mm under utbildningstillfällena för att tillgodose alla kursdeltagares behov.

Personuppgifter sparas under den tid då Du är verksam inom yrkesområdet. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst vända dig till STR Service AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

Läs mer »