Länkar till våra övriga sidor:

Information om GDPR

 

 

I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är snart de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General Data Protection Regulation (även kallad Dataskyddsförordningen i Sverige)– som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

 

Syftet med den nya lagstiftningen är dels att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater. Dataskyddsdirektivet från 1995 utgjorde visserligen en gemensam grund inom unionen, men som direktiv var det upp till varje land att implementera regelverket och tolka det. Nu är det samma lagtext oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

 

Samtidigt har det legat mycket fokus på ett ökat integritetsskydd. Medborgarnas rättigheter kommer att stärkas. Kraven på att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, de stärks. Det ska också gå att under vissa omständigheter gå att säga nej till att personuppgifterna används. Till exempel blir det lättare att slippa direktreklam.

 

I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att bli glömd. Alltså den chans en person har att begära att få uppgifter på sökmotorer bortplockad. För det krävs att sökresultatet är oriktigt, irrelevant, eller överflödigt. Tanken är att vi skall försöka stötta och guida våra medlemmar och kunder i arbetet med att försöka uppnå kraven i dataskyddsförordningen. 

 

Detta har vi tänkt göra genom att:

-          Lägga ut relevant information regelbundet

-          Lägga ut resurser som kan stödja er i ert arbete för att uppnå kraven

-          Skicka ut eventuella mallar på uppdaterade kundavtal eller samtyckesavtal

-          Ge förslag på vad ni behöver titta på och skapa rutiner kring m.m.

-          Eventuellt ha webinarier som stöd i ert arbete

-          Försöka skapa checklistor som stöd till ert arbete.

 

Vi ska försöka att hålla denna sida levande och uppdatera med nytt material regelbundet fram till den 25 maj 2018, då lagen träder i kraft.

 

Känner ni att det är mycket att hantera eller för svårt eller komplext för er – bör ni kanske fundera på att ta in extern hjälp från någon kunnig part. Alla har ett tydligt eget ansvar i att uppnå kraven i dataskyddsförordningen.

 

Vi kan bidra med visst stöd och hjälp under processen, men inte ta ansvar för att ni uppnår kraven.

 

Stödjande resurser (uppdaterad 22 januari 2018):

Läs mer »