Länkar till våra övriga sidor:

Information om GDPR

 

 

I nästan 20 år har personuppgiftslagen (PUL) styrt hur och vem som får hantera personuppgifter i Sverige. Nu är snart den tiden över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General Data Protection Regulation (även kallad dataskyddsförordningen i Sverige)– som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

 

Syftet med den nya lagstiftningen är dels att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater. Dataskyddsdirektivet från 1995 utgjorde visserligen en gemensam grund inom unionen, men som direktiv var det upp till varje land att implementera regelverket och tolka det. Nu är det samma lagtext oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

 

Samtidigt har det legat mycket fokus på ett ökat integritetsskydd. Medborgarnas rättigheter kommer att stärkas. Kraven på att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, de stärks. Det ska också gå att under vissa omständigheter gå att säga nej till att personuppgifterna används. Till exempel blir det lättare att slippa direktreklam.

 

I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att bli glömd. Alltså den chans en person har att begära att få uppgifter på sökmotorer bortplockad. För det krävs att sökresultatet är oriktigt, irrelevant, eller överflödigt.

Stöd och hjälp från STR

Tanken är att vi skall försöka stötta och guida våra medlemmar och kunder i arbetet med att försöka uppnå kraven i dataskyddsförordningen.

 

Detta gör vi bland annat genom att:

  • Publicera relevant information regelbundet
  • Publicera dokument och andra resurser som kan stödja er i ert arbete för att uppnå kraven
  • Skicka ut exempel mallar på uppdaterade kundavtal eller samtyckesavtal
  • Ge förslag på vad ni behöver titta på och skapa rutiner kring m.m.
  • Anordna webinarier som stöd i ert arbete
  • Skapa checklistor som stöd till ert arbete.

Denna sida kommer att vara levande och uppdateras med nytt material regelbundet fram till den 25 maj 2018, då lagen träder i kraft.

 

Upplever ni att det är mycket att hantera eller för svårt eller komplext för er bör ni kanske fundera på att ta in extern hjälp från någon kunnig part. Alla har ett tydligt eget ansvar i att uppnå kraven i dataskyddsförordningen.

 

Vi kan bidra med visst stöd och hjälp under processen, men inte ta ansvar för att ni uppnår kraven. Vi har samlat bra information, checklistor, frågor och svar samt mallar och andra dokument som ni kan ta del av i ert arbete med GDPR. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive sida.

 

Generell information

Filmer

Frågor och svar

Checklistor

Mallar och andra dokument