Länkar till våra övriga sidor:
Visa alla nyheter

FR2000 vitaliserar sitt varumärke

2016-03-23

 

FR2000 ekonomisk förening bestämde vid årsstämman i mitten av mars att göra en satsning för att stärka identiteten och kännedomen om ledningssystemet FR2000.

 

FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens, särskilt anpassat för mindre och medelstora organisationer. FR2000 utgår från standarderna ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Även Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 ingår.

Poängen med FR2000 är att alla delar är integrerade i ett enda ledningssystem, som därigenom blir enklare att implementera och underhålla. Tanken är att små som stora organisationer själva ska kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp, vilket håller ner kostnaderna. Även kostnaderna för revision och certifiering är lägre, jämfört med att ha flera separata ledningssystem.

FR2000 har under de senaste 25 åren utvecklats till en mycket stark produkt, juridiskt likvärdig med ISO 9001 och ISO 14001.

Problemet idag är att FR2000 inte alls har samma kännedom och status som kvalitets- och miljöledningssystemen från ISO. Därför blir slutkundens upplevda nytta av en FR2000 certifiering inte lika stark, vilket i sin tur minskar incitamentet för att exponera FR2000-sigillet tillsammans med det egna varumärket i marknadskommunikation m.m. Det blir därmed en negativ spiral.

Styrelsens mål är därför att vitalisera varumärket FR2000 och därigenom öka kännedom, intresse, status och i förlängningen – antal certifierade företag. De certifierade företagen ska dessutom få ett tydligare mervärde av att hänvisa till FR2000 i sin marknadskommunikation.

Den positiva spiralen för FR2000 bygger i första hand på att de certifierade organisationerna måste känna stolthet över sitt certifikat, och att de ska se det som en

självklarhet att visa detta i sin marknadskommunikation. För att åstadkomma detta måste varumärket FR2000 moderniseras och göras betydligt mer attraktivt.

Briefen från styrelsen till årsstämman bifölls enhälligt och nu sätter ett stort varumärkesarbete igång med sikte på en lansering av bland annat en ny visuell identitet och en ny webbplats under slutet av 2016.

För ytterligare information gällande varumärkesarbetet kontakta:

Peter Landin / Marknads- & affärsutvecklingschef

031-390 90 01 / peter.landin@qvalify.se

FR2000 I KORTHET

FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens, särskilt anpassat för mindre och medelstora organisationer.

FR2000 utgår från standarderna ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Även Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 ingår.

FR2000 är flödesorienterat och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Ledningssystemet ägs av FR2000 i Sverige Ekonomisk förening som strys av dess medlemmar.

Medlemmar i FR2000 i Sverige Ekonomisk förening är:
Företagarna, Elon, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Mekaniska Verkstäders Riksförbund, Tolkservicerådet, Plåtslageriernas Riksförbund, Almega Flyttjänstföretagen, Glasbranschföreningen, Trädgårdsanläggarna i Sverige, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riskförbund, Måleriföretagen i Sverige.

Kategorier: Övrigt Miljö
Navigera bland nyheterna
Läs mer »