Länkar till våra övriga sidor:
Visa alla nyheter

Strategi för ökad säkerhet för motorcykel och moped

2016-03-07

För att öka motorcyklistens säkerhet har Trafikverket i samverkan med berörda organisationer arbetat fram en strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped.

 

Målet med strategin är att visa hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020. Målet är satt utifrån 2010 års nivå. På motorcykelsidan innebär det dock stora utmaningar för att kunna nå målsättningen. Syftet med den gemensamma strategin är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.

 

Ta del av rapporten på Trafikverkets webbplats >>

 

Kategorier: Moped Mc Statistik/Rapporter
Navigera bland nyheterna
Läs mer »