Länkar till våra övriga sidor:
Visa alla nyheter

Svart övningskörning i media och riksdagen: Ny interpellationsdebatt om svart övningskörning torsdag den 25/8

2016-08-23

Att beivra den svarta övningskörningen har enligt förbundsenkäten blivit den viktigaste frågan för STR:s medlemmar. Från att ha varit en provokation för en yrkeskår, är det nu en medial och politisk sanning att svart verksamhet förekommer i stor omfattning och det är även ett samhällsproblem.

 

I sommar har en debattartikel om svart övningskörning publicerats i ett stort antal lokaltidningar vilket ytterligare uppmärksammat på problemet.

 

För tredje gången på ett och ett halvt år behandlas dessutom frågan om svart övningskörning i riksdagen som fråga till ansvarig minister. Denna gång är det riksdagsledamot Edward Riedl (M) som frågar infrastrukturminister Anna Johansson (S):

 

”Det är inte rimligt att lagliga körskolor ska bli utkonkurrerade av svarta körskolor som inte betalar skatt och följer det rådande regelverket.” … ”Avser statsrådet att intensifiera arbetet för att stävja problematiken med olagliga körskolor?”

 

Frågan kommer upp som tredje punkt på dagordningen i interpellationsdebatt den 28/8 med start 12.00. Följ debatten via webb-tv:

www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/olagliga-korskolor_H310740

 

Kategorier: Övrigt
Navigera bland nyheterna
Läs mer »