Länkar till våra övriga sidor:
Visa alla nyheter

Transportstyrelsen informerar: Nya villkorskoder införs den 1 januari 2017

2016-11-23

Ett körkort kan vara förenat med någon form av trafikvillkor för att man ska få köra och det skrivs då ut som en sifferkod på körkortets baksida, en så kallad villkorskod. Vid årsskiftet sker förändringar i dessa koder.
 

Ett exempel på trafikvillkor kan vara att förare enbart får köra automatväxlade bilar. Ett annat villkor kan vara att en förare med funktionsnedsättning enbart får köra fordon som är utrustade på ett visst sätt.

Här är några exempel på villkorskoder:

 

01.06     Glasögon eller kontaktlinser
25.01     Anpassad gaspedal
69.         Begränsad till att köra fordon med alkolås
78.         Begränsat till fordon med automatisk växellåda
79.05     Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg

 

Vid årsskiftet slås vissa koder ihop med andra eller förkortas, vissa koder utgår helt och några helt nya koder införs. I Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TSFS 2016:4) hittar du en förteckning över alla koder och deras betydelse.


Den som har trafikvillkor behöver inte byta ut sitt körkort

 

Reglerna ändras men det innebär inga ändrade förutsättningar för den enskilde körkortsinnehavaren som har villkor på sitt körkort. Förändringen gäller bara körkort som Transportstyrelsen tillverkar från och med den 1 januari 2017. Den som redan har ett körkort med trafikvillkor behöver alltså inte byta ut det, utan körkortet gäller fram till det datum som finns angivet på kortet.

 

Nästa gång man byter ut sitt körkort kan man komma att få en ny villkorskod på körkortet. Den nya koden medför inga förändringar i behörigheten utan är en anpassning till de nya koderna.

Mer information

Du kan läsa mer på Körkortsportalen:

http://www.korkortsportalen.se/jag-har-korkort/korkort-med-villkor/

 

 

Kategorier: Transportstyrelsen/Trafikverket
Navigera bland nyheterna
Läs mer »