Länkar till våra övriga sidor:

Politik/debatt

Riksdagsmotioner 2013

Nedan länkas till motioner i riksdagen vilka berör körkort och förarutbildning, indelade efter motionärens partitillhörighet: 

  

Körkortsutbildning i skolan (S) Motion 2013/14:Ub581
Körkort för jobb  (S) Motion 2013/14:Ub495
Trafikkunskap i skolan (S) Motion 2013/14:Ub485
Körkortsutbildning i gymnasieskolan (S) Motion 2013/14:T263
Körkortsutbildning i skolan (S) Motion 2013/14:Ub231
Underlätta för ungdomar att ta körkort (S) Motion 2013/14:Ub446
Körkortsundervisning i gymnasieskolan (S) Motion 2013/14:Ub363
Körkort i gymnasiet    (S) Motion 2013/14:Ub300  
Körkortsundervisning i gymnasiet  (S) Motion 2013/14:Ub275
Möjlighet att ta körkort i hela landet  (S) Motion 2013/14:T482
Översyn av kostnaderna för körkortsutbildning (V) Motion 2013/14:T456
Körkort ökar möjligheten till arbete   (M) Motion 2013/14:Ub262
Körkort och förarutbildningen (M) Motion 2013/14:T287
Körkort (M) Motion  2013/14:T263
Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad (M) Motion 2013/14:Ub260
Lån för körkortsutbildningar (M) Motion 2013/14:T334
Kostnaderna som är förknippade med ett körkort    (M) Motion 2013/14:T332
Halvera momsen på körlektioner (M) Motion 2013/14:SK317
Enklare att ta B-kort (M) Motion 2013/14:T499
Körkortsklasser (M)       Motion 2013/14:T374
Förarbevis för moped klass II (Fp) Motion 2013/14:T393
Körkortsprovets giltighetstid (Kd) Motion 2013/14:T529

 

Läs mer »