Länkar till våra övriga sidor:

Remissvar

STR är remissinstans främst i frågor som rör trafiksäkerhet och förarutbildning. På denna sida samlas STR:s svar.

2017

Transportstyrelsen - Föreskrifter om trafikskolor_TSF_2015_77_170323

Myndigheten för Yrkeshögskolan - Föreskrifter särskilda förkunskapskrav gällande trafiklärarutbildningen_170427

Transportstyrelsen - Skyddshjälm_TSV2009_1908_170510

Näringsdepartementet - Cykelregler_N2017-03102-TIF_170830

Näringsdepartementet - Ändring i  yrkes- och taxitrafikförordningen_(2012238)N2015-04988-MRT_170904

Transportstyrelsen - Förändringar av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter_TSFS 2016.105_170914

Arbetsmarknadsdepartementet - PM Körkortslån (A2017.01458.A)

Transportstyrelsen - Föreskrifter om förarprov_BE C1E CE D1E och DE_TSF 2017-24_170929

Transportstyrelsen - Förslag till ändringar i föreskrifter om allmänna råd (TSFS 2017-5)

Transportstyrelsen - Förares användning av kommunikationsutrustning under färd_N2017.03040.MRT

 

2016 

Myndigheten Yrkeshögskolan - Förslag föreskrifter ansökan om nivåplacering kvalifikationer_SeQF_160118

Länsstyrelsen - Åtgärdslista miljökvalitetsmål Dnr-501-23166-2015_160215

KAK - Policy autonoma fordon_160217
Näringsdepartementet - Pm Obligatoriskt förarbevis vattenskoter_N2014-03447-MRT_160303

Transportstyrelsen - TSF_2016-34_Medicinska_krav_kk_160418

Transportstyrelsen - TSF_2015-119_TSF_2016-33_Föreskrifter förarprov_160419

Transportstyrelsen - TSF-2015-77_Föreskrifter_trafikskola_160425

Näringsdepartementet - Kör- och vilotider_N2016-02298-MRT_160512

Näringsdepartementet - MRT_Förslag till regler för trafikskolor_förarutbildning_N2015-06824_160520

Transportstyrelsen - Föreskrifter erkännande yrkeskvalifikationer_TSF-2016-27_160722

Transportstyrelsen - Föreskrifter fortbildning_TSF2013_346_160816

Transportstyrelsen - Föreskrifter_avgifter_TSF-2016-59_160912

Transportstyrelsen - Föreskrifter_bilar_släpvagnar_TSF-2012-541_161125

 

2015 

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter förarprov_A1_A2_A_B_TSF 2014-295_150306

Transportstyrelsen - Förslag förändring föreskrifter avgifter_TSF-2015-50_150422

Näringsdepartementet - N2015-1432-MRT PM godkännnade marknadskontroll av två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar_150526
Transportstyrelsen - Föreskrifter medicinska krav för körkort TSV-2015-23_150928

Myndigheten Yrkeshögskolan - Föreskrift Nationell likvärdigt innehåll för trafiklararutbildningen_MYH2014_1000_151008

Transportstyrelsen - Föreskrifter bil släpvagn TSF-2014-7_151023

Myndigheten Yrkeshögskolan - Föreskrift Nationell likvärdigt innehåll för trafiklararutbildningen_MYH2014-1000_151026_svar nr 2

Transportstyrelsen - Föreskrifter ändring av körkortets utformning_2015-95_151220

 

2014

Näringsdepartementet - Taxiverksamhet som helhet_N2014/1095/TE _140326

Näringsdepartementet - Konkurrensvillkor/cabotagetransporter och beställaransvar_N2014/1094/TE_140326

Näringsdepartementet - Konsekvenserna att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m m_N2014/1093/TE_140428
Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet_TSF 2014-45_140526

 

2013

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet_130607

Näringsdepartementet - Åtgärder mot trafikfarlig användning av mobil kommunikationsutrustning under körning_130528

Transportstyrelsen -Rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet_130503

Transportstyrelsen - Ändring av körkortsdirektivet_130502

Näringsdepartementet - Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet_130116

Regeringskansliet - Förordningsändring för underhandssynpunkter_130116

Näringsdepartementet - Trafikverket "En konsekvensutredning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål"_130304

Näringsdepartementet - "Ökad och säkrare cykling - En översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv"_130307

 

2012

Näringsdepartementet -Trafikverkets avgiftsförslag 2012 avgifter inom vägtrafikområdet_120103

Transportstyrelsen - Föreskrift utsläppsklass TSV2011_6702_120308

Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter om riskutbildning for behörighet B_TSV_2011_5279_120410

Transportstyrelsen - Genomforande av tredje körkortsdirektivet TSV2012-988_120423

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter TSG 2012-347_120529

Näringsdepartementet - Några körkortsfrågor Ändringar Körkortslagen N2012_2177_1493_1861_120420_120518

Transportstyrelsen - Förslag föreskrifter yrkestrafik TSF2012_352_121010

Transportstyrelsen - Förslag föreskrifter utfärdande om förnyelse av körkort elektronisk överforing_TSF_2012_354_121109

Transportstyrelsen - Ändring föreskrifter medicinska krav för körkort_TSF2012-196_121209

 

2011

Näringsdepartementet - PM om tillsyn och kontroll av alkolås_110301

Näringsdepartementet - Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet_N2009 455_110509 

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter i Transportstyrelsens verksamhet_2011-426_110616

Transportstyrelsen - Ändring bil släpvagnsföreskrifter_110818

Näringsdepartementet - En reformerad yrkestrafiklagstiftning_110919
Transportstyrelsen - Föreskrifter ansökan godkännande handledare privat övningskörning - TSV 2010-9176_111108

Näringsdepartementet - Trafikverkets avgiftsförslag för 2012 för avgifter reglerade i förordning, 2001652, om avgifter inom vägtrafikområdet_110312

 

2010

Näringsdepartementet - Regeringsuppdrag om genomförande dir 2008.96.EG Vägars säkerhet

Transportstyrelsen - TSV_2010-2086 Nya föreskrifter skylt uppsikt övningskörning_100322

Transportstyrelsen - TSFS 2009 Kompletterande snabbremiss  Nya föreskrifter skylt uppsikt övningskörning
Transportstyrelsen - Föremiss förändring kursplan introduktionsutbildning_100507
Näringsdepartementet -Transportstyrelsens framställan ändringar förordning (2001:650), i vägtrafikregister och i körkortsförordning (1998:980)_TSV2010_319_100715

Föreskrifter utbildning förare farligt gods allmänna råd samt konsekvensutredning_100816

Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning_TSV 2010 4770_100716

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik TSV_2010_4769_100816

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter och konsekvensutredning om vägmarkeringar TSV2009_10228_100908

Transportstyrelsen - Avgifter inom Transportstyrelsen verksamhet_101006
Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter om förarprov, kursplaner, körkortets utformning och förordnande att förrätta prov_101230

Läs mer »