Länkar till våra övriga sidor:

Remissvar

STR är remissinstans främst i frågor som rör trafiksäkerhet och förarutbildning. På denna sida samlas STR:s svar.

 

2014

Näringsdepartementet - Taxiverksamhet som helhet_N2014/1095/TE _140326

Näringsdepartementet - Konkurrensvillkor/cabotagetransporter och beställaransvar_N2014/1094/TE_140326

Näringsdepartementet - Konsekvenserna att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m m_N2014/1093/TE_140428
Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet_TSF 2014-45_140526

 

2013

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet_130607

Näringsdepartementet - Åtgärder mot trafikfarlig användning av mobil kommunikationsutrustning under körning_130528

Transportstyrelsen -Rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet_130503

Transportstyrelsen - Ändring av körkortsdirektivet_130502

Näringsdepartementet - Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet_130116

Regeringskansliet - Förordningsändring för underhandssynpunkter_130116

Näringsdepartementet - Trafikverket "En konsekvensutredning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål"_130304

Näringsdepartementet - "Ökad och säkrare cykling - En översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv"_130307

 

2012

Näringsdepartementet -Trafikverkets avgiftsförslag 2012 avgifter inom vägtrafikområdet_120103

Transportstyrelsen - Föreskrift utsläppsklass TSV2011_6702_120308

Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter om riskutbildning for behörighet B_TSV_2011_5279_120410

Transportstyrelsen - Genomforande av tredje körkortsdirektivet TSV2012-988_120423

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter TSG 2012-347_120529

Näringsdepartementet - Några körkortsfrågor Ändringar Körkortslagen N2012_2177_1493_1861_120420_120518

Transportstyrelsen - Förslag föreskrifter yrkestrafik TSF2012_352_121010

Transportstyrelsen - Förslag föreskrifter utfärdande om förnyelse av körkort elektronisk överforing_TSF_2012_354_121109

Transportstyrelsen - Ändring föreskrifter medicinska krav för körkort_TSF2012-196_121209

 

2011

Näringsdepartementet - PM om tillsyn och kontroll av alkolås_110301

Näringsdepartementet - Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet_N2009 455_110509 

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om avgifter i Transportstyrelsens verksamhet_2011-426_110616

Transportstyrelsen - Ändring bil släpvagnsföreskrifter_110818

Näringsdepartementet - En reformerad yrkestrafiklagstiftning_110919
Transportstyrelsen - Föreskrifter ansökan godkännande handledare privat övningskörning - TSV 2010-9176_111108

Näringsdepartementet - Trafikverkets avgiftsförslag för 2012 för avgifter reglerade i förordning, 2001652, om avgifter inom vägtrafikområdet_110312

 

2010

Näringsdepartementet - Regeringsuppdrag om genomförande dir 2008.96.EG Vägars säkerhet

Transportstyrelsen - TSV_2010-2086 Nya föreskrifter skylt uppsikt övningskörning_100322

Transportstyrelsen - TSFS 2009 Kompletterande snabbremiss  Nya föreskrifter skylt uppsikt övningskörning
Transportstyrelsen - Föremiss förändring kursplan introduktionsutbildning_100507
Näringsdepartementet -Transportstyrelsens framställan ändringar förordning (2001:650), i vägtrafikregister och i körkortsförordning (1998:980)_TSV2010_319_100715

Föreskrifter utbildning förare farligt gods allmänna råd samt konsekvensutredning_100816

Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning_TSV 2010 4770_100716

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik TSV_2010_4769_100816

Transportstyrelsen - Förslag till föreskrifter och konsekvensutredning om vägmarkeringar TSV2009_10228_100908

Transportstyrelsen - Avgifter inom Transportstyrelsen verksamhet_101006
Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter om förarprov, kursplaner, körkortets utformning och förordnande att förrätta prov_101230

Läs mer »