Länkar till våra övriga sidor:
Visa alla nyheter

Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR hoppas att ny GD på Transportstyrelsen ska bli startskottet för konstruktivt och innovativt arbete

2017-01-23

STR anser att Transportstyrelsen behöver koppla ett mer engagerat grepp kring regelverket runt förarutbildningen och i stället för att bromsa utvecklingen, börja leda den.

För STR är Transportstyrelsens roll och arbete avgörande för hur svensk förarutbildning fungerar idag och ska fungera i framtiden. Vi hoppas att regeringen snarast kan presentera en generaldirektör med bred kunskap och förtroende inom myndigheten samt de aktörer som är kopplade till myndigheten.

 

-       Det mest akuta är att myndigheten måste komma med konkreta och genomförbara förslag på kort och lång sikt hur den eskalerande, illegala, övningskörningen ska stoppas. Den är ett uppenbart hot mot den professionella förarutbildningen, säger STR:s förbundsordförande Berit Johansson.

 

Dessutom förväntar sig STR att Transportstyrelsen med ledning av en ny generaldirektör, tar ett grepp runt utveckling och nytänkande kring främst:

  • att aktivt utveckla den tillsyn som riktas mot utbildningsbranschen (I allt för många år har utvecklingen i princip stått still inom tillsynsområdet, mer än att den blivit avgiftsbelagd. Den upplevs som både synnerligen kostsam och ineffektiv vilket tyvärr resulterat i ett lågt betyg och låg acceptans från branschens sida.)
  • att vända den i 20 år nedåtgående trenden med lägre kunskaper och sämre provresultat vid körkortsprov – kunskap måste löna sig!
  • att börja förbereda förarutbildningssystemet för en förändrad infrastruktur p.g.a. successivt införande av autonom körning.     

 

Kategorier: Övrigt Transportstyrelsen/Trafikverket Pressmeddelande
Navigera bland nyheterna
Läs mer »