Länkar till våra övriga sidor:

Appen Körkort nu med Elevcentralen

 

Körkort nu med Elevcentralen är den kompletta appen 
som innehåller allt för elevens resa mot körkort.
Appen har planerat lanseringsdatum 13 mars 2018.

 

Appen, som ersätter den nuvarande Elevcentralen-appen, är tänkt att ge en bättre, smidigare och mer användarvänlig upplevelse för så väl utbildare som elever. Utgångspunkten har varit den feedback vi fått på nuvarande app med innehåll. Det rör till exempel att texterna är omfattande, att det är svårnavigerat och att olika funktioner som till exempel språkstöd fungerar dåligt. Den nya appen kan vem som helst ladda ner kostnadsfritt och prova på vissa funktioner. För att låsa upp appen ytterligare måste användaren ta kontakt med en utbildare.

 

I appen kommer de digitala utbildningarna Köra bil (en uppgradering av Elevcentralen Premium) och Köra mc och Köra moped att finnas med vid lansering för de som väljer att uppgradera för att studera vidare digitalt. Utbildningen Köra bil tar - precis som Köra mc och Köra moped - ut de bästa och mest relevanta delarna av text, bild, film och övning och slår samman dessa för att enklare komma till kärnan och undvika rörighet.

Priser

Klicka här för att ta del av priser kopplade till funktioner och produkter i den nya appen (kräver inloggning).

Förutsättningar för att koppla sig till appen

När prova på-användare av appen vill öppna upp mer av innehållet söker de upp en STR-ansluten utbildare genom en kartfunktion i appen. Genom utbildarens egen e-handel kan de därefter välja den produkt de vill köpa, eller kontakta utbildaren på annat sätt för att låsa upp innehåll. Följande förutsättningar gäller för att som utbildare kunna koppla sig till eleven och erbjuda de digitala produkter som finns i appen:

 • använder aSTRa WEB  
 • använder digitalt utbildningskort
 • innehar TVL-licens
 • accepterar att STR genomför kvalitetsmätningar (NKI-mätningar) där trafikskolan anmäler B-elever till prov
 • nyttjar stöd i form av utbildningar, material och instruktioner

Det är även en fördel att ha en e-handel genom aSTRa WEB. Något som möjliggör för prova på-användare av appen att uppgradera sig direkt inne i appen i stället för att besöka utbildaren. Notera att endast medlemsföretag syns i kartfunktionen i appen. Framöver kommer utbildarna erbjudas att ta del av sitt NKI-värde med kommentarer. NKI-mätningar kan komma att omfatta även andra behörigheter i framtiden.

Förändringar i och med appen

För utbildare:

 • En ny flik dyker upp i aSTRa WEB som heter "Undervisningsplan" med drag'n'drop-funktionalitet. Gör du ingenting så fungerar det som tidigare. Befintliga elever har kvar den tidigare undervisningsplanen som den var uppdelad. Om förändringar görs i undervisningsplanen påverkar det nya elever.
 • Utseendet på utbildningskortet förändras. Alla nya elever får det nya utseendet av utbildningskortet.  
 • Utseendet när du skriver in en ny elev i aSTRa ser annorlunda ut.

För ECP-elever som använder den nuvarande appen:

 • De kan fortfarande gå in på Elevcentralen via en vanlig webbläsare, men om de använder sig av den befintliga appen rekommenderar vi att de laddar ner den nya för att fortsätta.
 • De kan se hur långt de har kommit i sin utbildning, vad de har genomfört och vilka resultat de fått. Men de kan inte klicka sig in och se mer detaljerad historik än så. 
 • Fas ABCF och Fas U försvinner och ersätts med det nya ”Studera” (som liknar Fas U).

Stöd- och utbildningsmaterial

Det nya Digitala utbildningskortet
Film som förklarar funktioner i det Digitala utbilningskortet som finns för de digitala utbildningarna

  

På den här samlingssidan kommer du framöver att kunna ta del mer stöd- och utbildningsmaterial inför appens lansering. Det i form bland annat filmklipp och instruktioner för att ännu tydligare förstå och hantera förändringarna. Det gäller framför allt förändringar i aSTRa WEB och lärarvyerna. Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information och fler frågor och svar, så håll utkik!

Vi hjälper dig med din e-handel

Innan appen lanseras kommer vi att publicera ett digitalt stödpaket med bilder och texter som du kan använda dig av för att uppdatera din e-handel med inför 1 mars. Det för att göra allting så lättbegripligt som möjligt för eleverna!  

Frågor och svar

När kan vi på trafikskolan se hur det ser ut i appen?
Svar: Som trafikskola kommer ni att få tillgång till hur det ser ut i nya appen från och med torsdag 1 mars 2018. Det för att ge en möjlighet att testa, sätta sig in i nyheterna, prissätta och lägga upp produkter i sin e-handel. Vi återkommer med instruktioner när det närmar sig om hur du går tillväga för att få tillgång.

 

Hur fungerar det med beställning?
Svar: Den 1 mars 2018 aktiveras digital utbildning hos alla medlemmar som har aSTRa WEB med automatik. Du behöver därmed inte göra någon förhandsbeställning av tjänsterna. Sedan är det upp till dig att välja vilka produkter du vill sälja till eleven.   

 

När och var går den nya appen att ladda ner för elever?
Svar: Planerat lanseringsdatum är tisdag 13 mars 2018. Den nya appen kan laddas ner genom App Store eller Google Play. Just nu pågår utvecklingen och därefter följer testning av appen innan den lanseras.

 

Vad innehåller appen?
Svar: Den nya appen innehåller en begränsad provversion som kan låsas upp ytterligare om en användare kopplar sig till en utbildare. Appen kan då anpassas efter användarens behov. Till exempel om användaren vill studera med hjälp av böcker och ha appen för frågebaserad inlärning eller studera teorin helt digitalt inne i appen. Användaren kan även exempelvis använda appen som en renodlad bokningsapp utan teori. I appen kommer de digitala utbildningarna Köra bil och Köra mc och Köra moped att finnas med vid lansering för de som väljer att uppgradera för att studera vidare digitalt. I appen finns även Körkortskampen – där appanvändare kan utmana varandra i frågesport.

 

Vilka språk finns?
Svar: Elevcentralen kommer att finnas på svenska och engelska. Fler språkval finns inte. Även innehållet i utbildningen Köra bil finns på både svenska och engelska. Innehållet i Köra mc och Köra moped finns på svenska.

 

Kommer det att vara gratis att komma åt alla körkortsfrågor?
Svar: Nej, det kommer inte att vara gratis. Prova på-elever kommer åt tre moment inklusive frågor till dessa moment. För att få tillgång till resterande innehåll krävs ett köp via STR-anslutna utbildare eller icke-medlemmar som har aSTRa WEB.

 

Behövs digitalt utbildningskort om jag bara vill erbjuda körkortsfrågor?
Svar: Nej. Men digitalt utbildningskort är en förutsättning för de digitala utbildningarna Köra bil, Köra mc och Köra moped.

Läs mer »